Presse og omtale

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen står sekretariatet for den regionale, nationale og internationale supercykelstipresse, mens kommunerne i samarbejdet ofte er ansvarlige for eller tæt involveret i den lokale pressedækning.

Nye og tidligere pressemeddelelser fra sekretariatet for supercykelstier kan findes her.

Guide til udarbejdelse af pressemeddelelse eller nyhed

Når der skal laves supercykelstihistorier klar til eventuel presse, er der en række spørgsmål, som er relevante at besvare. Det gælder uanset, om omtalen handler om en kommende eller færdig eller rute, et event eller en kampagne eller om supercykelstier generelt. Derudover kan det være relevant at benytte sig af et af de centrale kommunikationsgreb.

Hvad handler historien om?

Hvad er historiens vinkel?

Historien bliver skarpest og nemmest at sælge ind, hvis der er fokus på én historie/vinkel fremfor flere historier og budskaber på én gang.

Hvem skal på citat?

Det er en god idé at have mindst én person på citat, men gerne et par stykker til at brede perspektivet ud. I lokale historier er det oplagt at have borgmesteren eller en udvalgsformand på citat, ligesom en virksomhed eller en ambassadør kan være oplagt afhængig af historiens vinkel.

Hvad er formålet med historien?

Ifølge de fem journalistiske nyhedskriterier skal en nyhed være enten:

 • Aktuel
 • Væsentlig
 • Rumme en konflikt
 • Skabe identifikation
 • Indeholde det uventede

Selvom supercykelstinyheder kan være mindre ”nyhedstunge”, kan det være en god idé at overveje, hvilket nyhedskriterie ens historie opfylder. Det kan være med til at forme historien skarpere, eller f.eks. pege på en oplagt kilde til citat.

Hvilket medie eller medier skal historien sendes ind til?

Som oftest bestemmer nyheden mediet. Er det en lokal og aktuel nyhed, er lokalavisen og evt. regionalavisen oplagt både på print og web. Er det en identifikationsskabende nyhed, som ikke er så lokalt forankret, eller som kan bredes ud geografisk kan regionale medier som TV2 Kosmopol eller P4 være oplagte.

Hvornår skal historien ud?

De trykte ugeaviser har typisk deadline for indsendelse af pressemeddelelser ca. en uge før udgivelsesdato, mens web-artikler kan komme online løbende.

Skal der laves presse op til eller i forbindelse med en specifik begivenhed, er det derfor en god idé at være ude i god tid. Det samme gælder, hvis der skal indgås aftale om en større/særlig dækning, som f.eks. Supercykelstisamarbejdets følgeton på TV2 Kosmopol optaget over en måned i forbindelse med en elcykeludfordring.


Guide til presse om kommende supercykelstier

Etableringen af en supercykelsti påvirker eksisterende og potentielle pendlere og brugere af cykelstien såvel som borgere i lokalområdet både under anlæg og efter åbning. Men inden en rute etableres, skal den besluttes politisk og på budget. Derfor er rutekommunikationen vigtig længe før, under og efter realiseringen af en supercykelsti.

Allerede når det er blevet besluttet politisk, og der er afsat midler til at anlægge en supercykelsti, er det relevant at kommunikere ud til kommunens borgere, strækningens nuværende pendlere og potentielle fremtidige pendlere, at en supercykelsti er på vej. En tidlig annoncering af et kommende supercykelstianlæg er en god nyhed, der samtidig kan imødekomme eventuel kritik og give plads til dialog.

Afhængig af nyhedens størrelse kan en presseomtale bestå af en lille informationsannonce med den mest nødvendige information eller en mere fyldestgørende annoncering f.eks. som pressemeddelelse, nyhed, opslag på sociale medier eller lignende. Dette er især relevant ved en længe ventet rute, et større eller dyrere projekt, der kommer til at få ekstra opmærksomhed, eller et projekt, der forventes at give kritik lokalt.

Vigtig og nødvendig information

 • Hvilken rute er blevet besluttet?
 • Hvor forløber ruten? (Husk kortmateriale også evt. midlertidigt hvis ruteforløbet ikke er endeligt fastlagt)
 • Hvornår forventes anlægget igangsat og afsluttet?
 • Forventes anlægget at medføre gener for eksisterende trafik særligt cyklister på strækningen?

Eventuel uddybende og supplerende information

 • Hvorfor er ruten prioriteret netop nu?
 • Hvilket potentiale eller hvilken effekt forventes ruten at have?
 • Hvilke effekter ses generelt ved anlæg af supercykelstier?
 • Hvordan arbejder kommunen i øvrigt med supercykelstier og cykelfremme og hvorfor?

Kritiske spørgsmål til overvejelse inden udsendelse

 • Hvorfor prioriterer kommunen at anlægge supercykelstier, der tilgodeser nabokommunerne, fremfor at fokusere på lokale behov?
  Se eventuelt argumenter herfor i borgmestervideoen fra lanceringen af Roskilderuten.
 • Hvad koster ruten/kommunens del af ruten, og hvorfor er supercykelstier ikke dyre, selvom budgettet kan lyde højt i en kommunal kontekst?
  Se eventuelt den samfundsøkonomiske analyse for supercykelstier i hovedstadsregionen fra 2021.
 • Forventes der ekspropriering i forbindelse med anlæg af ruten og hvordan håndteres den proces?
 • Forventes der (behov for) specifik borgerinddragelse og hvordan håndteres den proces?

Overvej i øvrigt

 • Om borgmesteren skal udtale sig i forbindelse med annonceringen?
  I så fald kan borgmesteren svare på nogle af ovenstående spørgsmål i citaterne.
 • Om borgmestrene fra de (eventuelt) andre kommuner på ruten også skal udtale sig i forbindelse med annonceringen?
  I så fald kan borgmestrene svare på nogle af ovenstående spørgsmål i citaterne.
 • Om annonceringen skal indeholde billedmateriale, f.eks. før-billeder af strækningen med i annonceringen. Se mere om før- og efterbilleder under anlægskommunikation.  

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har et billedarkiv af eksisterende ruter og forskellige tiltag. Billederne er gratis at benytte og krediteres: Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen.

Supercykelstiernes målgrupper

Supercykelstier har mange målgrupper – både brugere, beslutningstagere og planlæggere. Det er relevant at huske at overveje, hvilken målgrupper man kommunikerer til hvornår.

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har defineret samarbejdets primære målgrupper samt listet relevante overvejelser og kommunikationsgreb for hver målgruppe.

Eksisterende cykelpendlere

De eksisterende pendlere er den primære målgruppe – brugerne.  Det er en gruppe, som adskiller sig fra motionisten og cyklisten ved, at de cykler en rute frem for en tur. Deres pendlercykeltur rækker både ind i tiden før og tiden efter selve cykelturen, fordi de gør sig en masse praktiske overvejelser og forberedelser inden og skal ofte klæde om eller i bad efter cykelturen.

For cykelpendlerne på supercykelstierne er motionen, som cykelturen til og fra arbejde giver dem, den primære motivation for at tage cyklen. Afstand og tid brugt på cyklen spiller en mindre rolle, fordi det er tidseffektivt at slå motion og transport sammen. Blandt de eksisterende pendlere er også kombinationsrejse-pendleren, der følger ovenstående beskrivelse, men kombinerer cykelturen med offentlig transport.

Potentielle cykelpendlere

Potentielle cykelpendlere kan være pendlere, der gerne vil udnytte transporttiden mere aktivt eller evt. kombinere bil- eller togtransport med cykelturen. Det kan også være pendlere, som bliver støttet af arbejdspladsen eller andre initiativer til at skifte til cyklen – midlertidigt eller permanent.

Kommunikationsmæssigt er de sundhedsmæssige fordele ved at cykle i fokus sammen med budskabet om at tiden på cyklen bruges aktivt og i eget tempo. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at det kræver planlægning at cykelpendle, og at pendleren ikke nødvendigvis kommer hurtigere frem. Til gengæld er der tid at spare i motionscenteret, fordi man forbedrer sin sundhed gennem den nødvendige transport.

Det er nemmest at ændre sine vaner i forbindelse med et større skifte i livet, som f.eks. et nyt arbejde eller en flytning. Der ligger derfor et potentiale i at udpege situationer, hvor der åbnes for vaneskifte. F.eks. ved flytningen af en større virksomhed, til studiestart eller som en standardintroduktion til nye medarbejdere i virksomheder langs supercykelstierne.

Erfaringen er, at det giver gode resultater at give potentielle pendlere mulighed for at prøve livet som cykelpendler i en periode, gerne i en måned eller mere, f.eks. ved at deltage i cykelkampagner som Vi Cykler Til Arbejde eller tilbyde dem en lånecykel/låne-elcykel. Særligt med elcykler er det afgørende for mange nye pendlere, at de kan teste af, om det fungerer at cykle til hverdag, og om det er investeringen værd, inden man køber en dyr elcykel eller speed pedelec.

Se mere om test-en-elcykelkampagner under events og kampagner.

Borgere i kommunen

I et kommunalt perspektiv er lokale borgere en vigtig målgruppe, da der kan være lokal modstand mod supercykelstier – både mod konkrete ruter og konceptet generelt.

I kommunikationsindsatsen kan der med fordel fokuseres på at tale fart-aspektet ned og fremhæve, at supercykelstierne ønsker at forbedre flowet på ruterne og sikre en så stopfri cykeloplevelse som muligt.

Se eventuelt listen med centrale kommunikationsgreb under nøgletal og resultatkommunikation.

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner

I arbejdet med at få flere til at cykle til arbejde og uddannelse kan samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner nær supercykelstierne hjælpe til at oplyse og udbrede kendskabet til ruterne og muligheden for at vælge cyklen.

Da sundhed er den største motivation for de cykelpendlerne på supercykelstierne, kan de sundhedsmæssige gevinster med fordel fremhæves, ligesom virksomhederne kan guides i, hvad der skal til for at få flere medarbejdere op på cyklen. I kommunikationsindsatsen kan der fokuseres på at udbrede den generelle fortælling om supercykelstierne og/eller på at stimulere den interne cykelfremmeindsats i virksomhederne.

Virksomhedssamarbejder kan være en ressourcetung opgave, og der går typisk langt tid før indsatsen bærer frugt, hvis den overhovedet lykkedes. Det kræver et stort momentum og engagement fra virksomhederne, hvilket kan være svært at prioritere. Det er muligt at sende engagerede virksomheder videre til Cyklistforbundets Cykelvæksthus, der specialiserer sig i at rådgive om cykelfremme på arbejdspladserne.

Beslutningstagere og politikere – kommunalt, regionalt og nationalt

Beslutningstagerne har brug for ordentlig viden som beslutningsgrundlag. Derfor er det vigtigt at få formidlet effekter og resultater af supercykelstierne løbende.

Til politiske indstillinger i Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen kan der hentes fakta om Supercykelstisamarbejdet, supercykelstiernes effekter og specifikke data og fakta om hver enkelt rute i den samlede Visionsplan. Visionsplanen er politisk godkendt i hele samarbejdet. Den indeholder informationer om hver enkelt rute herunder kortmateriale, nøgletal og kortere rutebeskrivelser samt på sigt potentialeberegninger. Læs eventuelt mere om visionsplanen og beskrivelser af Supercykelstisamarbejdet under planlægning.

For mere om resultatkommunikation om supercykelstierne se nøgletal og resultatkommunikation. For generelle formuleringer om Supercykelstisamarbejdet se siden Om Os på samarbejdets hjemmeside.

Interesse og vidensorganisationer, samarbejdspartnere og cykelinitiativer

For at styrke kendskabet til supercykelstierne og arbejdet for fremme af cykelpendling generelt er det relevant at samarbejde med interesse- og vidensorganisationer, andre cykelinitiativer og lignende. Den slags samarbejde fordrer sparring, erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs, og er med til at udbrede budskaber og den brede forankring.

Fotopakke og videogennemkørsel
af alle supercykelstier

For at kunne dokumentere ruterne og have billeder og video klar til eventuel presse er en fotopakke og videogennemkørsel fra hver enkelt rute en fast del af rutekommunikationen i Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen.

En fotopakke består af professionelle billeder fra ruten, der både fanger konkrete anlægsløsninger og stemninger fra ruten f.eks. via dronekamera. Videogennemkørslen er en optagelse af hele ruten fra start til slut set fra et cykelperspektiv og afspillet i høj hastighed. Både billeder og video giver brugere mulighed for at orientere sig om en rute hjemmefra.

Billeder og video ligger tilgængelig på Supercykelstisamarbejdets hjemmesiden under den enkelte rute. Typisk bruges billederne både til presse, præsentationer og publikationer, mens videoerne primært bruges på hjemmesiden, men de kan også bruges til presse og præsentationer.

Husk at sørge for at have rettighederne til billeder og video, så andre kan bruge dem med kreditering.