Koncept for Supercykelstier

Et digitalt opslagsværk

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har udarbejdet et fælles koncept, som beskriver principper og anbefalinger for supercykelstier.  

Konceptet omhandler alle trin i en supercykelstis livscyklus og beskriver derfor anbefalinger til flere forskellige supercykelsti procestrin. Du kan klikke dig rundt i de forskellige temaer, blive klogere, eller bruge søgefeltet til at finde et bestemt emne frem.

Vær opmærksom på, at konceptet udelukkende består af anbefalinger. Det er i sidste ende den enkelte vejmyndighed, som har beslutningskompetencen.

Hvad er en supercykelsti?

Supercykelstier skal gøre det mere attraktivt og give bedre mulighed for flere at tage cyklen på hele eller dele af pendlerrejsen. Både omgivelser og infrastruktur har indflydelse på dette. Supercykelstier skal bidrage til den gode cykeloplevelse ved at understøtte følelsen af at være en prioriteret trafikant, at kunne opretholde et godt flow og at være på en forudsigelig rute. Supercykelstierne arbejder med fem kvalitetsmål for at kunne understøtte den gode cykeloplevelse:

Sammenhæng

En supercykelsti skal give pendlere adgang til en logisk og direkte rute, som forbinder arbejds-, uddannelses- og boligområder samt kollektive transportknudepunkter. Den skal være sammenhængende, forbinde på tværs af kommuner og være nem at finde for pendlere.

Fremkommelighed

På en supercykelsti skal det være nemt at komme frem uanset hastighed. En supercykelsti skal gøre det muligt at opretholde sit eget flow med så få stop og forhindringer som muligt. Fremkommelighed skal også sikres gennem brede cykelstier med mulighed for, at cyklister trygt kan passere hinanden

Komfort

En supercykelsti skal gøre pendlerturen til en behagelig oplevelse ved at have jævn belægning og høj grad af drift og vedligehold. Den skal mindske gener fra omgivelserne og tilbyde god service til pendlerne

Sikkerhed

En supercykelsti skal være sikker og nem at forstå. Der skal tilbydes et højt niveau af sikkerhed gennem sikre infrastrukturløsninger, belysning og gode oversigtsforhold. Supercykelstien skal være synlig for omgivelserne og understøtte sikker interaktion mellem trafikanter.

Tryghed

På en supercykelsti skal cyklister kunne føle sig trygge. Det stiller krav til både infrastruktur og vedligehold hele året. Supercykelstien skal desuden forløbe i omgivelser, der bidrager til følelsen af tryghed.

Er du nysgerrig på hvordan Supercykelstisamarbejdet er organiseret og finansieret, så læs mere her:

Vi er til rådighed

Sekretariatet sidder klar til at besvare dine henvendelser. Send os en mail eller ring til os.