Løbende monitorering af supercykelstierne

Det er en god ide løbende at monitorere supercykelstierne. På den måde bliver det muligt at følge med i udviklingen over tid. Det kan gøres på forskellige måder:

Årlige cykeltællinger

Årlige cykeltællinger udføres for at monitorere udvikling af cykeltrafikken på supercykelstier over tid.

Udover de cykeltællinger, som udføres som en del af før- og eftermålingen af en supercykelsti, så fortsætter Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen med at monitorere udviklingen af cykeltrafikken på ruten over tid. Dette gøres ved årlige cykeltællinger efter ruten er etableret.

Retningslinjerne for de årlige cykeltællinger er:

  • De årlige cykeltællinger skal udføres på samme tid hvert år (den første hverdagsuge i september). Tællingerne ligger altid på den samme tid på året for, at de sæsonmæssigt er så sammenlignelige som muligt. Tidspunktet ligger uden for sommer/vinter ekstremerne både med hensyn til lys/mørke og temperatur, og undgår skoleferier og helligdage
  • Tællestationerne skal placeres samme sted hvert år. Tællelokationerne skal fordeles jævnt langs hele supercykelstien med minimum en tælling i hver kommune og typisk med 3-4 km mellem hver tællestation.
  • Tællingerne udføres som maskinelle slangetællinger (trykslanger). Metoden er relativt billig, let at sætte op og fungerer godt til periodiske tællinger – som for eksempel tællinger i en uge om året.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen koordinerer sekretariatet de årlige tællinger.

I 2019 har Vejdirektoratet udgivet en folder “Cykeltællinger – Metoder, tjeklister og inspiration” om cykletrafiktællinger, som er en fin ressource til planlægning og udførsel.

Faste tællestationer

En måde at få et billede af udviklingen i cykeltrafikken på er gennem faste tællestationer med kontinuerte tællinger, som for eksempel via et cykelbarometer.

Disse barometre tæller konstant gennem alle sæsoner på et år, så de kan give et mere nøjagtigt billede af udviklingen de steder, hvor de er sat op.

Tællingerne fra cykelbarometrene på supercykelstierne i hovedstadsregionen kan findes i Mastra.

Årlige cykelstiinspektioner

For at monitorere standarden på supercykelstier efter anlæg er det også en god ide løbende at udføre cykelstiinspektioner. Cykelstiinspektionerne har fokus på drifts- og vedligeholdelsesstandarden.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsområdet udføres cykelstiinspektionerne en gang årligt.