Anlægskommunikation

Velovervejet anlægskommunikation op til og under etableringen af en supercykelsti kan sikre en positiv brugeroplevelse i perioden med anlæg. Afhængig af omfanget på og varigheden af anlægget kan anlægskommunikationen bestå af:

Kommunerne i Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen opfordres desuden altid til at give besked om kommende anlægsarbejder i god tid på supercykelstier@tmf.kk.dk. Sekretariatet vil sørge for at dele informationen i samarbejdets kanaler, f.eks. som anlægsnyhed på hjemmesiden og via Supercykelstiernes sociale medie-profiler.

Anlægskommunikation på supercykelstien

Anlægskommunikation i forbindelse med anlægsarbejde giver mulighed for at informere brugere om kommende super­cykelstier og supercykelstikonceptet allerede i anlægsperioden. Herunder findes eksempler på fire forskellige skiltetyper.

Find mere information i menuen til venstre

Det lille hurtige skilt

Materiale: PVC-fri folieprint på alu-plade

Størrelse: 80 x 100 cm

Fordele: Enkelt, let og hurtigt at lave, overskueligt og billigt.

Ulemper: Fortæller ikke om anlægsarbejdet, mangler kontekst, er ikke rettet mod nogen.

Det informative skilt

Materiale: PVC-fri folieprint på alu-plade

Størrelse: 80 x 100 cm

Fordele:  Informativt, god brugerfeedback, overskueligt, konkret og illustrativt, henvender sig til målgruppen.

Ulemper: Kræver information om anlægsarbejdet, kræver mere grafikertid, cyklisten skal stoppe for at se de enkelte tiltag.

Det store informative skilt

Materiale: PVC-fri folieprint på alu-plade

Størrelse: 110 x 90 cm

Fordele:  Informativt, god brugerfeedback på illustrationen, overskueligt, konkret og illustrativt, henvender sig til målgruppen.

Ulemper: Kræver information om anlægsarbejdet, kræver mere grafikertid, cyklisten skal stoppe for at se de enkelte tiltag, kræver en betonklods til opstilling og er svært at transportere.

Det skræddersyede skilt

Materiale: PVC-fri folieprint på alu-plade

Størrelse: 80 x 100 cm

Fordele:  Fængende, informativt, god brugerfeedback, overskueligt, konkret og illustrativt, henvender sig til målgruppen.

Ulemper: Kræver information om anlægsarbejdet, kræver mere grafikertid, cyklisten skal stoppe for at se de enkelte tiltag, refleksionseffekten koster ekstra.

Det skal der stå på skiltet

Det er selvfølgelig vigtigt, at skiltet er informativt. Men det er lige så vigtigt, at cyklisterne kan nå at læse informationen i forbifarten. Derfor skal der være balance mellem skiltets størrelse, format, indhold og skiltets placering.

11 anbefalinger til anlægsskilte

Målret skiltet

Gør det let for cyklisten at se, hvem skiltet henvender sig til. Start f.eks. med ”Hej cyklist”.

Skriv det vigtigste først

Cyklister er typisk i bevægelse, så det skal være nemt at læse den vigtigste information uden at behøve at stoppe op, f.eks. ”Vi anlægger Lyngbyruten frem til juni 2024”.

Skriv rutenavnet

Skriv hvilken rute, der anlægges. Det forbedrer brugernes kendskab til ruten og supercykelstier generelt, ligesom det gør anlægsarbejdet mere relevant for den enkelte, fordi der sættes navn på.

Skriv dato på anlægsarbejdet og/eller lancering

Skriv altid forventet anlægsperiode eller slutdato på anlægget, så cyklisten ved, hvor længe arbejdet er i gang. Skriv f.eks. ”anlægget varer frem til oktober 2023”. Hvis indvielsestidspunktet ligger fast, kan der tilføjes: ”Vi indvier ruten i foråret 2024”.

Brug aktive sætninger

Brug aktive, personlige sætninger, som f.eks. ”Her anlægger vi Ishøjruten”. Det indikerer et samarbejde med en personlig afsender. ”Her anlægges Ishøjruten” er en passiv og upersonlig sætning.

Giv information alle kan forstå

Undgå at bruge udelukkende fagsprog. Ikke alle cyklister ved hvad f.eks. en 2-minus-1-vej er. Erstat eller suppler med at fortælle om effekten af anlægget, f.eks. ”Her laver vi 2-minus-1-vej, så der bliver bedre plads til alle”.

Indsæt gerne et billede af, hvordan det kommer til at se ud.

Vis hvor og hvad der sker

Illustrer anlægget og vis hvad der sker – og hvor det sker – f.eks. med et kort, en illustration eller en letlæselig anlægstegning. Husk, omdirigeres trafikken skal den alternative rute også vises på et kort.

Hold det enkelt

Fokusér på det vigtigste og drop resten, men pas også på med for lidt information. For lidt information som f.eks. ”Vi laver cykelsti” kan virke ligegyldigt og irriterende.

Fokuser på den positive fortælling

Brug ikke undskyldende formuleringer, så der kommer fokus på den dårlige oplevelse ved anlægsarbejdet. Fortæl i stedet, hvordan anlægget gør det bedre for cyklisten i fremtiden.

Tjek om skiltet kan læses i mørke

Brug evt. refleksfunktionen i vinterperioden, så det lyser op i mørket og/eller hvis lys er en større del at anlægsarbejdet.

Oplys kontaktinformation

Gør det let for cyklisten at opsøge mere viden eller stille spørgsmål. Skriv kontaktperson på eller lav en QR-kode, der linker til en relevant hjemmeside.

Placering af skiltet

Placeringen af skiltet er afgørende for, om brugerne ser og kan nå at læse skiltet. Det anbefales at skiltet placeres:

 • Umiddelbart før anlægsarbejdet
 • Så tæt på anlægsar­bejdet som muligt, uden at det generer drift eller brugere
 • I højre side af cykelsti­en, så tæt på cykelstien som muligt

Her er skiltene placeret rigtigt.

Her er skiltene placeret forkert.

Huskeliste til skiltning

Undersøg 

 • Hvor skal skiltet stå?
 • Hvilken type skilt og stander bruges der?
 • Hvilket format og størrelse passer standeren til?
 • Hvem designer skiltet?
 • Hvem sætter opsætter og nedtager skiltet?
 • Skal skiltet kunne bruges i hele anlægsfasen?
 • Hvem betaler for skiltningen?  

Informer om 

 • Rutenavn og anlægsperiode
 • Hvad der skal anlægges
 • Hvilke konsekvenser har anlægget for brugerne
 • Hvad er effekten af anlægget
 • Kort over anlæg og evt. omdirigering
 • Hvor kan brugerne læse mere eller stille spørgsmål

Anlægskommunikation i medier

Ved større eller længevarende anlæg er det en god idé at fortælle om anlægget i relevante medier, som f.eks. på kommunens hjemmeside, på sociale medier, i lokalmedier eller gennem en målrettet borgerdialog.

Ligesom på anlægsskiltet er der en række vigtige informationer at huske i anlægsnyheden. Modsat skiltet er der plads til en mere detaljeret beskrivelse af anlægget, effekterne, anlæggets eventuelle faser, visualiseringer m.m.

Hvis anlægsnyheden er online, kan der samtidig linkes til den via QR-kode på skiltet ude på ruten.

Huskeliste til anlægskommunikation i medier

Hjemmeside 

 • Grundig beskrivelse af, hvad der skal anlægges og eventuelle anlægsfaser
 • Grundig forklaring af anlæggets konsekvenser for brugerne:
  • Hvad kræves af brugerne under anlægget? F.eks. omdirigering
  • Hvad er den forventede effekt af anlægget? F.eks. kortere rejsetid eller bedre trafiksikkerhed
 • Kort over anlæg og over evt. omdirigering
 • Illustration af anlægget

Sociale medier 

 • En kort version af hjemmesidenyheden:
  • Kort beskrivelse af anlægget
  • Eventuelle konsekvenser, f.eks. omdirigering eller effekter
 • Link til uddybende anlægsnyhed

Husk: Skriv det vigtigste i overskriften, f.eks. rutenavn og anlægsperiode.

Husk: Kort over anlæg og evt. omdirigering. Brug det som billede til opslaget, så det er nemt for læserne hurtigt at afkode, om opslaget er relevant.

Borgerdialog 

 • En trykt version af hjemmesidenyheden, f.eks. til uddeling til husstande, der berøres af supercykelstien. Overvej om der skal tilføjes flere detaljer om f.eks. adgangsforhold, støj, gener eller ekspropriering.
 • Informationsartikler i lokalaviserne med samme information som hjemmesidenyheden og gerne med kontaktoplysninger
 • Borgerinddragelse f.eks. via et borgermøde eller en borgerhøring f.eks. hvis projektet har stor lokal betydning

 

Før- og efterbilleder til dokumentation

Til at understøtte rutekommunikationen både før og efter anlæg, er det vigtigt at få taget før- og efterbilleder af anlæggene og opgraderinger på ruterne. Før-billederne skal tages inden anlægsarbejdet påbegyndes. Efterbilleder kan tages umiddelbart efter endt anlæg eller eventuelt efter lancering. Det er vigtigt, at efterbillederne er sammenlignelige med førbillederne, tages samme sted fra og tydeligt viser anlægget/opgraderingen. Før- og efterbilleder behøver ikke at være taget af en professionel fotograf.

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen vil før- og efterbilleder på sigt være tilgængelige på rutesiderne på hjemmesiden sammen med beskrivelser af, hvilke opgraderinger der er udført på ruten.