Nøgletal og resultatkommunikation

Supercykelstiernes nøgletal og resultater kan både kommunikeres for den enkelte rute og for supercykelstinettet og -konceptet samlet set. I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen er nøgletallene altid baseret på den indsamlede data fra de enkelte ruter, det samlede rutenet og relevante analyser, som f.eks. samfundsøkonomiske analyser.

Hvor ruteresultatkommunikationen tager udgangspunkt i en given rute og dermed fastholder et relativt lokalt perspektiv, tager resultatkommunikationen af supercykelstierne generelt udgangspunkt i de samlede effekter f.eks. af et helt rutenet eller (super)cykelstiinfrastruktur mere generelt. Denne kommunikation er vigtig for udbredelsen af kendskabet til supercykelstierne generelt og forankringen af projektet hos målgrupperne.

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen kommunikerer samarbejdets nøgletal og resultater i mange forskellige medier og kanaler, blandt andet:

 • På samarbejdets hjemmeside
 • I fysiske og online publikationer
 • I fysiske og online cykelregnskab
 • I oplæg og præsentationer
 • På sociale medier
 • I fagartikler
 • I pressen
 • På roll ups og lign. til events

I Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen kommunikeres der i øvrigt om alle eksisterende og kommende supercykelstier på samarbejdets fælles hjemmeside. Blandt andet som videoer af en gennemkørsel af den fulde rute.

Nøgletal om supercykelstier: om ruterne og om brugerne

Følgende nøgletal kan være relevante at inddrage, når der kommunikeres om supercykelstier samlet ser, om ruterne hver især eller om de typiske brugere af supercykelstierne. Det vil oftest være relevant at bruge nøgletal om flere eller alle tre emner i en omtale.

Om rutenettet samlet

 • Antal etablerede ruter og km og det samlede antal ruter og km i visionsplanen
 • Det gennemsnitlige udvikling i cykeltrafik på det etablerede rutenet
 • Den gennemsnitlige turlængde på det samlede rutenet
 • Andelen af nye pendlere på rutenettet, der før tog bilen
 • Kendskabet til supercykelstikonceptet
 • De samfundsøkonomiske gevinster ved supercykelstierne  

Om en enkelt rute

 • Udviklingen i cykeltrafik på ruten
 • Andelen af nye pendlere på ruten, der før tog bilen
 • Hvor ofte brugerne benytter ruten (f.eks. dagligt eller flere gange om ugen)
 • Den gennemsnitlige turlængde på ruten
 • Fordelingen af cykeltyper på ruten
 • Brugernes primære turformål
 • Brugernes primære motivation for at cykle
 • Brugernes kendskab til supercykelstierne
 • Demografiske fakta om brugerne af ruten

Om supercykelstierne

 • Den gennemsnitlige turlængde
 • Det primære turformål (f.eks. pendling til/fra arbejde)
 • Den primære motivation for at cykle (f.eks. motion)
 • Andelen af nye pendlere, der før tog bilen
 • Fordelingen af cykeltyper blandt brugerne (f.eks. elcykel eller ladcykel)
 • Hvor ofte brugerne tager cyklen
 • Demografiske fakta om brugerne samlet
 • Brugernes kendskab til supercykelstierne

Centrale kommunikationsgreb

Det er ofte relevant at kombinere de centrale nøgletal med en mere overordnet fortælling om supercykelstierne. Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen arbejder derfor med en række centrale kommunikationsgreb.

Den personlige historie

Få pendlerne til selv at fortælle om deres oplevelser som cykelpendlere, det er meget mere troværdigt. Samtidig kan det være lettere for potentielle pendlere at relatere til et ægte menneske frem for tal og fakta. Pendlerne kan være deltagere i test-en-elcykel-forløb eller lokale cyklister.

Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen har opbygget et mindre kontaktnetværk af gode ambassadører og pendlere, der gerne vil fortælle deres historie, og sekretariatet hjælper gerne med at etablere kontakten.

Show it, don’t tell it

Få andre til at fortælle om fordelene ved hverdagscyklismen. Også gerne fra andre perspektiver end pendler-perspektivet. Det kan f.eks. være virksomhedsejere eller CRS-ansvarlige.

Fokus på flow fremfor fart

Supercykelstierne skal sikre god fremkommelighed for alle cykelpendlere uanset hastighed. Med ordet “super” bliver ruterne dog ofte associeret med fart og hurtige cyklister, hvilket kan skabe frygt for hensynsløse cyklister, der ræser afsted på cykelstien.

Fremhæv i stedet supercykelstierne som ruter, hvor der arbejdes på at sikre færre stop, og hvor cykelpendlerne kan opretholde et godt flow. Undgå at bruge ordene ”hurtigt” og ”fart”.

Cykling er godt for klima, trængsel og sundhed

Der er mange fordele ved cykling og supercykelstier. Afhængig af konteksten der kommunikeres i kan det være relevant at fremhæve forskellige fordele og fokusere på ét tema f.eks. klima, trængsel eller sundhed. Besøg eventuelt Region Hovedstadens online cykelregnskab og find data om temaerne

Samfundsøkonomi: Cykelinfrastruktur betaler sig

I den samfundsøkonomiske debat fylder cyklisme og cykelinfrastruktur ofte ganske lidt, fordi cykelinfrastruktur er billig og kun udgør en lille del af de samlede budgetter. Men supercykelstier er i høj grad samfundsøkonomisk rentable og det er et vigtigt budskab. Besøg eventuelt Region Hovedstadens online cykelregnskab og find fakta om samfundsøkonomi  eller find den samfundsøkonomiske analyse af supercykelstierne i hovedstadsregionen fra 2021.