Om Supercykelstier

Om supercykelstier

Hvad er en supercykelsti? Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelstier i hovedstadsregionen, hvor cykelforholdene er prioriteret højt for at skabe bedre forhold for cykelpendlere og gøre cyklen til et konkurrencedygtigt transportmiddel til den daglige pendling – også på ture mellem 5-30 kilometer.

Trafikken krydser kommunegrænser

29 kommuner og Region Hovedstaden arbejder sammen om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænser, der skal gøre det nemmere og mere sikkert for pendlere at vælge cyklen som transportmiddel.

I dag forbinder supercykelstinettet 21 kommuner via 16 etablerede supercykelstier, men nettet udvides hvert år. Visionen for samarbejdet er at skabe et net, der binder kommuner og regionen sammen med over 60 supercykelstier – svarende til mere end 850 kilometer supercykelsti.

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel, uanset hvilken kommune pendleren cykler igennem. Supercykelstierne er planlagt så de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og boligområder i et sammenhængende net, der forbinder kommuner og er lette for pendlere at orientere sig på.

Cyklisternes behov

Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov og tillader cyklisterne at forvente samme standard på tværs af kommunegrænser. Supercykelstierne er planlagt, så de giver den mest direkte rute, med så få stop som muligt og en højere grad af komfort. Stierne har jævn belægning, høj grad af vedligehold og ekstra service som pumper og servicestationer.

Formålet med supercykelstier er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik og dermed øge antallet af cykelpendlere i regionen. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed – til gavn for alle. Cyklen fylder mindre i trafikken og mindsker samtidig forurening og spildtid og styrker den enkelte pendlers sundhed.

God cykelinfrastruktur har mange fordele

Det samlede net af supercykelstier har potentiale til at give 6 mio. ekstra cykelture i regionen. Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en lang række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder og den enkelte cykelpendlers sundhed styrkes, i en grad der svarer til en reduktion på 40.000 sygedage årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig til et dokumenteret renere miljø og en reduktion i antallet af bilture med 1 mio. ture årligt. Det er alt sammen medvirkende til, at supercykelstierne giver et samfundsøkonomisk overskud på 5,7 mia. kr. årligt. Læs mere om de gavnlige effekter af supercykelstierne her.

Nogle af de tiltag, vi arbejder med, for at forbedre forholdende for cyklister, er at sikre en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler, servicestationer, bedre belysning, vejvisning og et højt driftniveau.

FAQ

Hvad er formålet med Supercykelstierne?

Formålet med supercykelstierne er at tilbyde sammenhængende cykelpendlerruter af høj kvalitet, og at gøre cyklen til et attraktivt pendlertransportmiddel på linje med bilen og kollektiv trafik. Så bliver det lettere for flere at vælge cyklen til og fra arbejde. Det er til gavn for den enkelte pendler og for samfundet.

Cykler forurener og støjer mindre, de giver mindre trængsel og bidrager derfor til et bedre bymiljø. Supercykelstierne skal skabe øget fremkommelighed på cykelstierne, give et bedre flow og tilbyde et tilgængeligt rutenet, der binder relevante bolig-, studie- og arbejdsområder sammen på tværs af kommunegrænser. Ruterne skal leve op til en række kvalitetskrav for at få betegnelsen supercykelsti.

Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?

Supercykelstierne skal:

  • Forbinde hovedstadsregionens kommuner i et cykelrutenet af høj kvalitet
  • Yde et højt serviceniveau til cyklisterne
  • Udvikle nyskabende løsninger, som gør det nemmere at vælge cyklen
  • Øge antallet af pendlere, der cykler dagligt på strækninger mellem 5-20 km

Hvem står bag Supercykelstierne?

Supercykelstier er et samarbejde mellem 29 kommuner og Region Hovedstaden om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænserne. Samarbejdet om supercykelstierne er forankret i et sekretariat, der faciliterer samarbejdet mellem kommunerne og er støttet af Region Hovedstaden. Alle parter i samarbejdet bakker op om det fælles koncept for supercykelstier med fokus på fremkommelighed, tilgængelighed, komfort og sikkerhed.

Hvor mange Supercykelstier er der planlagt?

I dag er 14 supercykelstier etableret, mens yderligere tre nye supercykelstier er på vej. Den første supercykelsti Albertslundruten åbnede i 2012, mens Farumruten åbnede i 2013 og Ishøjruten i 2016. I 2017 åbnede fem nye supercykelstier: Indre RingruteRing 4-rutenVærløserutenAllerødruten samt Frederikssundruten. I efteråret 2020 blev Farum-Allerødruten indviet og Jyllinge-Stenløseruten blev indviet i 2021. I Cyklens År 2022 blev Roskilderuten, Ørestadsruten, Københavnerruten og første fase af Lyngbyruten indviet. I 2023 blev Avedøreruten og Ryparken-Valbyruten indviet.

Fandt du ikke, hvad du søgte efter?

Har du yderligere spørgsmål om supercykelstierne, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at kontakte os.

Hvem er med?