Design og anlæg

For at sikre, at supercykelstierne lever op til de fem kvalitetsmål om at være sammenhængende, fremkommelige, komfortable, sikre og trygge med et ensartet højt niveau på tværs af kommunegrænser, tager Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen udgangspunkt i fælles principper og anbefalede standarder for design og infrastrukturløsninger.

De anbefalede principper og standarderne bygger både på gældende lovgivning og best practice løsninger og erfaringer fra det eksisterende supercykelstinetværk i regionen.

På denne side kan du finde al relevant information, du har brug for, hvis du skal designe og anlægge en supercykelsti.