C76

Jyllinge-Stenløseruten

7,4 km

3 vejmyndigheder

2021 lanceringsår

C76 Jyllinge-Stenløseruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,4 km

Kommuner og vejmyndigheder

Roskilde, Egedal, Vejdirektoratet

Jyllinge-Stenløseruten løber gennem Jyllinge via Planetvej, Møllevej og Værebrovej, og fortsætter mod Stenløse ad Skatskærvej og Krogholmvej. En stor del af ruten forløber på dobbeltrettet cykelsti både gennem åbent land og gennem villa- og industrikvarterer.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Jyllinge-Stenløseruten er den første tværregionale supercykelsti med et ruteforløb på tværs af både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Udover at forbinde to regioner forbinder den byerne Jyllinge og Stenløse. I Stenløse kobler ruten sig til Frederikssundruten, hvor der kan cykles videre til blandt andre byerne Veksø og Måløv såvel som mod København. Samtidig kobler ruten byområdet Jyllinge sammen med S-togsnettet i Stenløse. Fra Stenløse St. er der hyppige forbindelser mod bl.a. Frederikssund og København.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Jyllinge, Jyllinge Nordmark, Tangbjerg, Svestrup, Værebro Industriområde og Stenløse.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Jyllingecentret (S-bus)
  • Rådalsvej (S-bus)
  • Stenløse St. (S-tog)

Fakta om ruten

Stigninger

På Jyllinge-Stenløseruten er der sket en 105% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Jyllinge-Stenløseruten fra 2021 betegnede 13% af respondenterne sig som nye cyklister.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Jyllinge-Stenløseruten cykles der i gennemsnit 13,4 km pr. tur.

80% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

19% af turene på Jyllinge-Stenløseruten foregik på elcykel.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 25,3 mio. kr. at anlægge.

Seneste nyt

Nyhed

Solskin og cykelfest til relanceringen af Jyllinge-Stenløseruten på World Bicycle Day

05.07.2021

Anlægsaktivitet

Anlæg af Jyllingeruten er påbegyndt

05.03.2019

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.