C76

Jyllinge-Stenløseruten

7,4 km

3 vejmyndigheder

2021 lanceringsår

C76 Jyllinge-Stenløseruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,4 km

Kommuner og vejmyndigheder

Roskilde, Egedal, Vejdirektoratet

Supercykelstien Jyllinge-Stenløseruten forbinder Roskilde og Egedal Kommuner og er 7,3 km lang. Ruten blev indviet som supercykelsti i februar 2021.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Jyllinge-Stenløseruten strækker sig fra rundkørslen ved Jyllingecentret i Roskilde Kommune til Frederikssundruten i Egedal Kommune, tæt ved Stenløse Station, og forbinder undervejs byområderne Jyllinge, Jyllinge Nordmark, Tangbjerg, Værebro, Ølstykke og Stenløse.

Ruten fungerer som en afgrening af Frederikssundruten og skaber dermed forbindelse mellem Jyllinge og alle byerne langs Frederikssundruten, herunder det centrale København. Samtidig udgør ruten en god forbindelse mellem Jyllinge og S-toget på Stenløse Station med hyppige forbindelser mod bl.a. Frederikssund og København.

Jyllinge-Stenløseruten er den første supercykelsti, der forbinder Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Ruten forløber for en stor del på dobbeltrettet cykelsti, til dels gennem åbent land, til dels gennem villakvarterer og til dels gennem industrikvarterer.

Rutens resultater

Stigninger

På Jyllinge-Stenløseruten er der sket en 37% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

På de 10 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger.

Ture på ruten

På Jyllinge-Stenløseruten cykles der i gennemsnit 13.4 km pr. tur.

80% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

19% af turene på Jyllinge-Stenløseruten foregik på elcykel.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Seneste nyt

Nyhed

Solskin og cykelfest til relanceringen af Jyllinge-Stenløseruten på World Bicycle Day

05.07.2021

Anlægsaktivitet

Anlæg af Jyllingeruten er påbegyndt

05.03.2019

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.