C79

Avedøreruten

8,9 km

2 vejmyndigheder

2023 lanceringsår

C79 Avedøreruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

8,9 km

Kommuner og vejmyndigheder

Hvidovre, København

Ruten løber ad dobbeltrettet fællessti i eget tracé fra Gammel Køge Landevej, hvor Ishøjruten forløber, ved Vestvolden parallelt med Amagermotorvejen over Kalvebodbroerne og nordpå på dæmningen langs Kalveboderne indtil ruten møder Indre Ringrute ved Vejlands Allé og Slusen.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Ruten forløber i grønne omgivelser og langs vandet og har stor rekreativ værdi. Der er ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik på hele den cirka 9 km lange rute, som derfor udgør et attraktivt alternativ til den inderste del af Ishøjruten. Avedøreruten forbinder Køge Bugt-byerne med Ørestad, Amager og Sydhavnen, og kobler de mange arbejdspladser på Avedøre Holme op på supercykelstinettet.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Brøndby Strand, Vestvolden, Avedøre, Avedøre Holme, Kalvebod Fælled, Slusen og Sluseholmen.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Avedøre Holme
  • CPH Business Park (S-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten blev lanceret d. 31. maj 2023.

Økonomi

Ruten har kostet 10 mio. kr. at anlægge.

Seneste nyt

Nyhed

World Bicycle Day 3. juni markeres med Ryparken-Valbyrutens lancering

02.06.2023

Nyhed

Avedøreruten lanceres 31. maj 2023

23.05.2023

Anlægsaktivitet

Albertslundruten får midlertidig ruteføring

26.07.2022

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.