C79

Avedøreruten

8,9 km

2 vejmyndigheder

2023 lanceringsår

C79 Avedøreruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

8,9 km

Kommuner og vejmyndigheder

Hvidovre, København

Ruten løber ad dobbeltrettet fællessti i eget tracé fra Gammel Køge Landevej, hvor Ishøjruten forløber, ved Vestvolden parallelt med Amagermotorvejen over Kalvebodbroerne og nordpå på dæmningen langs Kalveboderne indtil ruten møder Indre Ringrute ved Vejlands Allé og Slusen.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Ruten forløber i grønne omgivelser og langs vandet og har stor rekreativ værdi. Der er ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik på hele den cirka 9 km lange rute, som derfor udgør et attraktivt alternativ til den inderste del af Ishøjruten. Avedøreruten forbinder Køge Bugt-byerne med Ørestad, Amager og Sydhavnen, og kobler de mange arbejdspladser på Avedøre Holme op på supercykelstinettet.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Brøndby Strand, Vestvolden, Avedøre, Avedøre Holme, Kalvebod Fælled, Slusen og Sluseholmen.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Avedøre Holme
  • CPH Business Park (S-bus)

Fakta om ruten

Stigninger

På Avedøreruten er der sket et 9% fald i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Supercykelstisamarbejdet udfører tællinger af cykeltrafikken hvert år på samme tidspunkt. Vind og vejrforhold på dagen kan påvirke antallet af cyklister på en given rute, hvilket om muligt, kan forklare det målte fald i cykeltrafik på Avedøreruten.

Ture på ruten

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 supercykelstier cykles der i gennemsnit 12 km per tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruterne scorer i gennemsnit 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 10 mio. kr. at anlægge

Seneste nyt

Nyhed

Studentermedhjælper til SoMe, politisk kommunikation og presse i Supercykelstisamarbejdet

22.04.2024

Nyhed

Universitetsprojekt om supercykelstierne? Kig i vores projektbank

09.04.2024

Nyhed

Borgmestertopmøde: 15-års jubilæum, flotte resultater og anbefalinger til ny cykelstrategi  

19.02.2024

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.