Dokumenter

Hold dig opdateret om supercykelstierne i hovedstadsregionen, og læs både nye samt ældre analyser, publikationer og evalueringer.

Dokumenter

  • Alle
  • Analyser
  • Evalueringer
  • Publikationer

Publikationer

Visionsplan 2021-2045

Visionsplanen giver et indblik i planer og potentialer for de supercykelstier, der er planlagt i Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden.

Publikationer

Supercykelstier for bæredygtig og sund transport – Supercykelstisamarbejdets anbefalinger til en statslig investeringsplan for infrastruktur frem mod 2030

På Supercykelstisamarbejdets årlige borgmestermøde i oktober 2019 overrakte samarbejdet en fælles deklaration til transportministeren, Benny Engelbrecht.

Publikationer

Supercykelstier koncept

Konceptet indgår i samarbejdet mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden om, at skabe et sammenhængende net af cykelpendlerruter i høj kvalitet på tværs af kommunegrænser.

Publikationer

Supercykelsti cykelregnskab 2019

Nøgletal fra supercykelstierne i hovedstadsregionen

Publikationer

Supercykelstier præsentationsfolder

Læs mere om supercykelstier, samarbejdet og udviklingen af supercykelstinettet.

Publikationer

Hvem bruger supercykelstierne?

Læs kort intro til samarbejdet, brugere af supercykelstier og fordele ved supercykelstinettet.

Analyser

Samfundsøkonomisk analyse af supercykelstierne

Samfundsøkonomisk analyse af det samlede net af supercykelstier i Region Hovedstaden.

Publikationer

Region Hovedstadens Cykelregnskab 2016

Det regionale cykelregnskab tager temperaturen på regionens cykelforhold og cykelkultur.

Analyser

Undersøgelse af den attraktive cykeloplevelse

Supercykelstierne har i samarbejde med Is It a Bird udarbejdet et konceptualisering af “den attraktive cykeloplevelse”.

Analyser

Undersøgelse af speed pedelecs på supercykelstierne

I 2018 blev en forsøgsordning vedtaget, der tillader speed pedelecs at køre på cykelstierne. Supercykelstisamarbejdet har lavet en kortlægning af forholdene for kørsel med speed pedelecs (elcykler der kan køre 45 km/t) på supercykelstinettet.