881

Ørestadsruten

6 km

1 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C81 Ørestadsruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

6 km

Kommuner og vejmyndigheder

København

Ørestadsruten løber ad enkeltrettede stier på hver side af Ørestad Boulevard fra Vestamager St. til Amager Boulevard. Ruten løber parallelt med metrolinjen M1 og forbinder Ørestad med det centrale København.

Om ruten

Ørestadsruten er en direkte forbindelse mellem Ørestad og det centrale København. Den løber langs Ørestads Boulevard og forbinder flere bolig- og erhvervsområder. Rutens omgivelser varierer, da den i syd løber igennem ny bebyggelse i Ørestad, mens en stor del af den nordlige strækning løber langs Amager Fælled. Ørestadsruten har forbindelse til Indre Ringrute ved Vejlands Allé og til Københavnerruten ved Amager Boulevard.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Ørestad, Bella Center, Amager Fælled, Dr Byen og Islands brygge.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Vestamager St. (Metro)
  • Ørestad St. ( Regionaltog, metro og S-bus)

Fakta om ruten

Økonomi

Ruten har kostet 5,7 mio. kr. at anlægge.

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Albertslundruten får midlertidig ruteføring

26.07.2022

Nyhed

Supercykelstier – Fra hverdagens cykelhelte til hverdagens cykelhelte

11.07.2022

Anlægsaktivitet

Opdatering: Anlæg på Farumruten C95

08.06.2022

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.