881

Ørestadsruten

6 km

1 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C81 Ørestadsruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

6 km

Kommuner og vejmyndigheder

København

Ørestadsruten løber ad enkeltrettede stier på hver side af Ørestad Boulevard fra Vestamager St. til Amager Boulevard. Ruten løber parallelt med metrolinjen M1 og forbinder Ørestad med det centrale København.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Ørestadsruten er en direkte forbindelse mellem Ørestad og det centrale København. Den løber langs Ørestads Boulevard og forbinder flere bolig- og erhvervsområder. Rutens omgivelser varierer, da den i syd løber igennem ny bebyggelse i Ørestad, mens en stor del af den nordlige strækning løber langs Amager Fælled. Ørestadsruten har forbindelse til Indre Ringrute ved Vejlands Allé og til Københavnerruten ved Amager Boulevard.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Ørestad, Bella Center, Amager Fælled, DR Byen og Islands brygge.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Vestamager St. (Metro)
  • Ørestad St. ( Regionaltog, metro og S-bus)
Ørestadsruten

Fakta om ruten

Stigninger

På Ørestadsruten er der sket en 21% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 supercykelstier cykles der i gennemsnit 12 km per tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruterne scorer i gennemsnit 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 5,7 mio. kr. at anlægge

Seneste nyt

Nyhed

Studentermedhjælper til SoMe, politisk kommunikation og presse i Supercykelstisamarbejdet

22.04.2024

Nyhed

Universitetsprojekt om supercykelstierne? Kig i vores projektbank

09.04.2024

Nyhed

Borgmestertopmøde: 15-års jubilæum, flotte resultater og anbefalinger til ny cykelstrategi  

19.02.2024

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.