775

Roskilderuten

28,8 km

8 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C75 Roskilderuten

Eksisterende ruter

Rutens længde

28,8 km

Municipalities and road authorities

København, Frederiksberg, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup, Roskilde

Fra Roskilde løber Roskilderuten på enkeltrettet cykelsti gennem de otte kommuner langs Københavnsvej, Roskildevej over Valby Bakke og videre ad Vesterbrogade frem til Rådhuspladsen i København. Ruten løber parallelt med jernbanen og forløber ligeud hele vejen.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Roskilderuten forbinder otte kommuner og forbinder ligeledes Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ruten forløber langs en færdselsåre mellem købstaden Roskilde, Vestegnen og hovedstaden København med brede cykelstier på hele ruten. Den er en direkte forbindelse mellem flere boligområder og større uddannelsesinstitutioner og erhvervsområder. I øst løber ruten forbi Damhussøen og Københavns Zoo. Ruten forløber ligeledes tæt på jernbane med både regionale togforbindelser og flere S-togslinjer.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Roskilde, Hedehusene, Høje-Taastrup, Vridsløselille, Albertslund, Glostrup, Brøndbyøster, Rødovre, Damhussøen, Frederiksberg, Københavns Zoo, Rådhuspladsen og Indre København.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Hedehusense St. (Regionaltog)
  • Albertslund St. ( S-tog)
  • Glostrup St. (S-tog, S-bus)
  • Ålholm St. (S-tog)
  • København H (InterCitytog, regionaltog, S-tog og S-bus)

Fakta om ruten

Stigninger

På Roskilderuten er der sket en 35% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 59% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2022-tællinger.

Ture på ruten

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 supercykelstier cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruterne scorer i gennemsnit 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 24 mio. kr. at anlægge.

Planlagte forlængelser

2024-2025:

Ruten forventes forlænget 1,6 km i Roskilde Kommune fra Østre Ringvej til Kong Valdemars Vej i Roskilde centrum.

Seneste nyt

Borgmester for Høje-Taastrup Michael Ziegler anfører cykelkaravanen på den gule Tour de France ladvogn

Nyhed

Solskin og cykelkaravane indvier supercykelstien Roskilderuten

24.03.2022

Anlægsaktivitet

Førmåling af Roskilderuten

28.11.2019

Anlægsaktivitet

Første spadestik til Roskilderuten

01.10.2019

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.