Ishøjruten C77

Supercykelstien Ishøjruten er 13,8 km lang og forbinder København og Ishøj gennem Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk Kommuner.

Ruten er 13,8 km lang og blev indviet i 2016, som den tredje af i alt 45 planlagte supercykelstier i hovedstadsområdet.

Om Ishøjruten

Ishøjruten er 13,8 km lang og forbinder København, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Ishøj.

Ruten løber nær stationerne Ishøj, Brøndby Strand, Friheden, Åmarken og Ny Ellebjerg med mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

Ruten forbinder byområderne Ishøj, Vallensbæk Strand, Brøndby Strand, Avedøre, dele af Hvidovre, Valby og resten af København.

Ishøjruten har fået forbedringer i kryds, forbedringer ved busstop for både cyklister og buspassagerer, optimering af grøntid, bedre belægning og etablering af ny cykelsti på Vigerslev Allé. Derudover ny skiltning, servicestationer samt pumper og afmærkning på ruten.

 

Anlæg i kommunerne

Ishøj Kommune:
Nedtællingssignal i kryds
Nye fodhvilere

Vallensbæk Kommune:
Ny belægning på ruten fra Vallensbæk Torvevej til rundkørslen ved Højstrupvej i retning mod Ishøj

Brøndby Kommune:
Etablering af busheller for bedre fremkommelighed

Tilpasning af kantsten på strækningen for forhindring af ulovlig parkering samt øget fremkommelighed og sikkerhed

Ny belægning fra grænsen ved Vallensbæk Kommune til krydset ved Brøndbyvester Boulevard

Nye fodhvilere (i kryds ved Brøndbyvester Boulevard, Brøndbyvester Strandvej og Ny Mælergårds Allé/Elmevang)

Hvidovre Kommune:
Nye fodhvilere
Et nyt cykelbarometer
Ny asfalt og striber på hele strækningen
Optimering af grøn-tid for cyklister i syv kryds
To nye fremrykkede busperroner
Tre overkørsler ved sideveje for øget trafiksikkerhed
Udvidet cykelsti ved T-krydset på Byvej

Forbedring ved højresving (opsatte stelere der hindrer parkering og skillerabat mellem kørebane og cykelsti)

Københavns Kommune:
Nye fodhvilere
To servicestationer med pumper
Ny bushelle og forbedringer af eksisterende busheller

Ny cykelsti under Carlsberg Viadukten

Udvidelse fra cykelstier fra 2 meter til 2,8 meter fra Carlsberg Viadukten

Afmærkning for øget sikkerhed ved overkørsel til Toftegårdsplads