998

Københavnerruten

4,7 km

1 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C98 Københavnerruten

Kommende ruter

Rutens længde

4,7 km

Kommuner og vejmyndigheder

København

Supercykelstien Københavnerruten forventes færdig sommeren 2022. Ruten er 10 km lang og løber gennem Københavns Kommune. Den forbinder Østerbro med det østlige Amager, og kobler sig på hele fire supercykelstier: Albertslundruten, Frederikssundruten, Farumruten og Allerødruten.

Om ruten

Københavnerruten forløber i Københavns Kommune og er 4,7 km lang. Ruten bliver indviet som supercykelsti i juli 2022.

Ruten løber delvist i eget tracé på den gamle Amagerbanes tracé og delvist på enkeltrettede cykelstier langs veje.

Supercykelstien forbinder det østlige Amager med Amagerbro, Islands Brygge og Rådhuspladsen i Indre By via vejene Ved Amagerbanen, Uplandsgade, Vermlandsgade, Ved Stadsgraven, Amager Boulevard, Langebro, og H. C. Andersens Boulevard.

Københavnerruten forbinder desuden supercykelstierne Ørestadsruten, Roskilderuten og Lyngbyruten såvel som metrostationerne Øresund Station og Rådhuspladsen Station.

Københavnerruten har fået signaloptimering, bedre belysning, sikkerhed ved busstop, udvidelse af cykelsti, cykelparkering og forbedret sikkerhed i kryds. Derudover ny skiltning, servicestationer samt pumper og afmærkning på ruten.

Konkrete anlæg og forbedringer

Københavns Kommune

  • Signaloptimering for cyklister i flere kryds
  • Forbedring af sikkerhed ved busstop
  • Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger
  • Etablering af cykelparkering ved busstop
  • Forbedring af sikkerhed for cyklister i kryds
  • Etablering af cykelboks i kryds
  • Ny cykelsti på den tidligere Amagerbane
  • Forbedret belysning langs Amagerbanen

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Opdatering: Anlæg på Farumruten C95

08.06.2022

Billede af fem personer, der står ved siden af Ørestadsruten. De står alle med deres cykler, der er ved at blive tjekket

Nyhed

Den 12. supercykelsti Ørestadsruten blev indviet med cykeldag i Ørestad

30.04.2022

Borgmester for Høje-Taastrup Michael Ziegler anfører cykelkaravanen på den gule Tour de France ladvogn

Nyhed

Solskin og cykelkaravane indvier supercykelstien Roskilderuten

24.03.2022

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.