998

Københavnerruten

4,7 km

1 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C98 Københavnerruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

4,7 km

Kommuner og vejmyndigheder

København

Københavnerruten løber fra Øresund St. ad sti i eget tracé på den gamle Amagerbane og langs Uplandsgade og Vermlandsgade frem til Christmas Møllers Plads. Herfra løber den mod Langebro og ad H.C. Andersens Boulevard til Rådhuspladsen.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Københavnerruten er en ringforbindelse syd om Christianshavns voldgrave i Københavns Kommune, der forbinder det østlige Amager med det centrale København. Ruten skaber en god cykelforbindelse fra Amager Strandpark forbi Kløvermarken til Rådhuspladsen. Den løber desuden forbi erhvervsområdet langs Amager Boulevard og H. C. Andersens Boulevard.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Amager Strandpark, Kløvermarken, Amagerbro, Christmas Møllers Plads, Langebro og Rådhuspladsen.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • København H (InterCitytog, regionaltog, S-tog og metro)

Fakta om ruten

Stigninger

På Københavnerruten er der sket en 191% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Københavnerruten fra 2022 angav 14% af de nye cyklister at de tidligere kørte i bil.

På de etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Københavnerruten cykles der i gennemsnit 6,3 km pr. tur.

90% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km per tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruterne scorer 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 10,3 mio. kr. at anlægge

Seneste nyt

Nyhed

Studentermedhjælper til SoMe, politisk kommunikation og presse i Supercykelstisamarbejdet

22.04.2024

Nyhed

Universitetsprojekt om supercykelstierne? Kig i vores projektbank

09.04.2024

Nyhed

Borgmestertopmøde: 15-års jubilæum, flotte resultater og anbefalinger til ny cykelstrategi  

19.02.2024

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.