991

Lyngbyruten

16,5 km

3 vejmyndigheder

2023 lanceringsår

C91 Lyngbyruten

Kommende ruter

Rutens længde

16,5 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Dette er første etape af supercykelstien Lyngbyruten på 16,5 km. Ruten forventes færdig i 2023, og forbinder København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Ruten skal forbedre rejsehastigheden for pendlere på cykel, og skabe en komfortabel og sikker rute.

På sigt vil supercykelstien gå hele vejen til Helsingør.

Om ruten

Supercykelstien Lyngbyruten kobler sig på supercykelstien Københavnerruten i København. Ruten løber gennem områder med erhverv, DTU og forbi stationer og stoppesteder, som letter kombinationen mellem cyklisme og offentlig transport. Lyngbyruten i sin helhed vil forbinde beboelsesområder, store arbejdspladser og studiesteder som eksempelvis Velux, Forskerparken, Nordhavn og DTU.

Anlægsprojekterne i København og Gentofte er færdige i 2019, mens ruten forventes indviet som supercykelsti i 2023.

Københavns Kommune

Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler fra sideveje
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger

Gentofte Kommune

Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler ved sideveje
Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds

Lyngby-Taarbæk Kommune

Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds
Sikring af stikryds
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger
Ny dobbeltrettet sti øst for Helsingørmotorvejen

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Opdatering: Anlæg på Farumruten C95

08.06.2022

Billede af fem personer, der står ved siden af Ørestadsruten. De står alle med deres cykler, der er ved at blive tjekket

Nyhed

Den 12. supercykelsti Ørestadsruten blev indviet med cykeldag i Ørestad

30.04.2022

Borgmester for Høje-Taastrup Michael Ziegler anfører cykelkaravanen på den gule Tour de France ladvogn

Nyhed

Solskin og cykelkaravane indvier supercykelstien Roskilderuten

24.03.2022

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.