991

Lyngbyruten

11,6 km

2 vejmyndigheder

2022 lanceringsår

C91 Lyngbyruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

11,6 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Gentofte

Dette er første etape af supercykelstien Lyngbyruten på 16,5 km. Ruten gennem Københavns og Gentofte Kommuner blev lanceret i 2022 og fase 2 i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes åbnet i 2023. Ruten skal forbedre rejsehastigheden for pendlere på cykel, og skabe en komfortabel og sikker rute.

Om ruten

Supercykelstien Lyngbyruten kobler sig på supercykelstien Københavnerruten i København. Ruten løber gennem områder med erhverv, DTU og forbi stationer og stoppesteder, som letter kombinationen mellem cyklisme og offentlig transport. Lyngbyruten i sin helhed vil forbinde beboelsesområder, store arbejdspladser og studiesteder som eksempelvis Velux, Forskerparken, Nordhavn og DTU.

Anlægsprojekterne i København og Gentofte er færdige i 2019, mens ruten forventes indviet som supercykelsti i 2023.

Københavns Kommune

Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler fra sideveje
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger

Gentofte Kommune

Gennemførsel af cykelsti ved sideveje
Indsnævring af udkørsler ved sideveje
Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds

Lyngby-Taarbæk Kommune

Nedtællingssignaler for cykler ved lyskryds
Sikring af stikryds
Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger
Ny dobbeltrettet sti øst for Helsingørmotorvejen

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Albertslundruten får midlertidig ruteføring

26.07.2022

Nyhed

Supercykelstier – Fra hverdagens cykelhelte til hverdagens cykelhelte

11.07.2022

Anlægsaktivitet

Opdatering: Anlæg på Farumruten C95

08.06.2022

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.