Ring 4-ruten C84

Supercykelstien Ring 4-ruten er 20,6 km lang og er en af de i alt fem supercykelstier, der blev indviet i 2017.

Ruten løber gennem Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.

Om Ring 4-ruten

Ring 4 ruten er 20,8 km lang og er en ringrute i nettet af Supercykelstier. Ruten giver cykelpendlere tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet og binder supercykelstierne sammen i et net.

Ruten forbinder byområderne Lyngby, Bagsværd, Hareskovby, Hortespring, Egebjerg, Lautrupgård, Ballerup og Albertslund. Ruten passerer nær knudepunksstationerne Lyngby, Bagsværd, Skovbrynet og Ballerup samt ved Albertslund station.

Udvalgte tiltag: Forbedringer i kryds, bedre cykelforhold ved sideveje, ny cykelsti, bedre belægning og fartdæmpende foranstaltninger for biler.

Nyeste tal fra Ring 4-ruten (2018)

  • Stigning i antallet af cyklister på 12 % siden ruten blev opgraderet til supercykelsti
  • Der cykles i gennemsnit 10,3 km pr. tur på ruten
  • Der cykles dagligt 13.000 kilometer langs ruten
  • 12 % af nye cyklister på Ring 4-ruten kørte tidligere i bil
  • 75 % mener ruten lever op til deres forventninger til en supercykelsti
  • 49 % mener deres samlede cykeloplevelse er blevet bedre
  • 80 % er tilfredse med trygheden (før opgradering til supercykelsti var det 72 %)

Tallene er baseret på den nyeste evaluering af ruten, der kan downloades i bunden af denne side.

 

Anlæg i kommunerne

Albertslund Kommune
2-minus-1 vej på Ballerupvej
LED-belysning (solceller) på Rovej
Cykelshunt for øget sikkerhed
Cykelpumper
Servicestation

Ballerup Kommune
Fremrykket busstop på Hold-an Vej for bedre fremkommelighed
2-minus-1 vej på Hold-an Vej
Ny sti langs Gammel Rådhusvej
Nye overkørsler
Cykelpumpe

Gladsaxe Kommune
Lanelights
Udvidelse af cykelsti
Ny belægning
Tiltag i signalanlæg for bedre fremkommelighed
Ny dobbeltrettet cykelsti mellem Bindeleddet og Bagsværd sø samt mellem Kurvej og Skovalleen

Lyngby-Taarbæk Kommune
Ny asfalt på udvalgt strækning
Tiltag i signalanlæg (forsøg med nedtællingssignaler)
Fodhvilere

Øvrigt (Vejdirektoratet)
Cykelshunt i Chokoladekrydset
Ny belægning og fremført sti langs Ring-4
Fremrykket busstop
Ombygning af kryds ved Nordbuen
Cykelpumpe