Allerødruten C93

Supercykelstien Allerødruten er 28,6 km lang og forbinder København og Allerød gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Ruten forbinder beboelsesområder og store arbejdspladser som eksempelvis IKEA og DONG.

Ruten blev indviet i 2017.

Om Allerødruten

Allerødruten er 28, 6 km lang og er en radialrute i nettet af supercykelstier. Ruten løber gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød og forbinder byområderne Allerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby samt Gentofte og København.

Ruten passerer nær Lyngby Station, Ryparken Station samt stationerne i Allerød, Birkerød, Holte, Virum og Sorgenfri, hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

Allerødruten har fået optimering af grøn-tid og nedtællingssignaler, bedre belysning, sikring ved sideveje og i kryds, udvidelse af stier, jævn belægning og fodhvilere. Derudover ny skiltning, servicestationer samt pumper og afmærkning på ruten.

 

Anlæg i kommunerne

Københavns Kommune
Ny cykelsti ved Føtex på Lyngbyvej (sydgående retning)

Ny belægning ved cykelsti på Lyngbyvej og cykelsti vest for Ryparken til Hans Knudsens Plads

Fremrykkede busstop for bedre fremkommelighed (ved Rørstien og Lyngbyvej)

Fremført cykelsti i krydset ved Rigshospitalet
Ny belysning langs den nye cykelsti ved Lyngbyvej
Signaltiltag i kryds
Nye fodhvilere

Gentofte Kommune
Overkørsler ved sideveje for øget sikkerhed
Fremrykkede busstop
Nyt slidlag (asfalt)
Nedtællingssignaler for bedre fremkommelighed
Ny cykelsti på Vinagervej
Fodhvilere
Cykelpumper
Cykelbarometer og vejvisningstavler

Lyngby-Taarbæk Kommune
Cykelshunts (sikkerhed ved højresving) på Vinagervej
Fremrykkede cykelstier frem til kryds
Blå cykelfelter
Etablering af før-grønt
Forlænget grøn-tid

Note: Strækningen gennem Lyngby Hovedgade er en midlertidig løsning, der planlægges en strækning der løber udenom hovedgaden

Rudersdal Kommune
Ny belægning på udvalgt strækning af Kongevejen
Tiltag i signaler for bedre fremkommelighed
Cykelbarometer
Servicestationer med pumper og værktøj
Sikring ved sideveje for øget sikkerhed
Forbedringer ved busstoppesteder
Ny cykelsti nord for Rudersdalvej

Udvidelse af cykelsti på delstrækning ved Kajerødvej/Grøndalsvej

Allerød Kommune
Nye cykelstier på Banevang og del af Kongevejen
Ny asfalt på hele strækningen

Fremrykkede busstoppesteder på Kongevejen, Sortemosevej og Banevang

Krydsninger ved dobbeltrettede stier på Sortemosevej

Solcellelys i asfalten langs Kongevejen samt mod grænsen til Hillerød

Signaltiltag i krydset ved Nymøllevej/Sortemosevej/Banevang