Nyheder

Speed pedelecs

Supercykelstier udarbejder sammen med Viatrafik en kortlægningen af de eksisterende otte supercykelstier og identificerer, hvilke infrastrukturforbedringer der skal til for at speed pedelecs trafiksikkert vil kunne køre på supercykelstierne.

Læs mere »

Rulletrapper til cykler på Lyngby Station

58 % af alle pendlerture under fem kilometer i Region Hovedstaden bliver allerede foretaget på cykel, men på ture over fem kilometer knækker kurven. Her cykler kun 24 %, mens 45 % vælger bilen, når de skal til og fra arbejde. Supercykelstierne arbejder derfor løbende på at gøre det lettere for pendlere at kombinere cykel […]

Læs mere »

Supercykelstier betaler sig!

En ny samfundsøkonomisk analyse har udregnet potentialet af det samlede supercykelstinet på 45 ruter. At tage cyklen til og fra arbejde og uddannelse er ikke bare godt for cykelpendlere, det er også godt for dem som fortsat vælger bil, bus eller tog – og for samfundet som helhed.

Læs mere »

Har du lagt mærke til C’et på din cykeltur? 

C’et er supercykelstiernes logo. Det skal hjælpe dig til bedre at kunne følge supercykelstierne på din tur til og fra arbejde. Flere af jer har efterspurgt bedre vejvisning på supercykelstierne, fordi de små supercykelsti-skilte langs ruterne ikke har været tilstrækkelige. Derfor har vi i to år kørt et forsøg med orange C’er og pile i […]

Læs mere »