Værløseruten C82

Supercykelstien Værløseruten er 7,3 km lang og løber gennem Furesø og Ballerup Kommuner.

Ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse.

Ruten er en af de i fem supercykelstier, der blev indviet i 2017.

Om Værløsruten

Værløseruten er 7,3 km lang og løber gennem Ballerup og Furesø Kommuner, hvor ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse og kobler sig på Farumruten og Ring 4-ruten.

Værløseruten har fået bedre cykelforhold ved sideveje, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer samt bedre belægning på strækningen, udvidelse af enkeltrettede stier til 2,5 meter samt anlæg af ny dobbeltrettet sti. Desuden forbedring i lyskryds, detektering samt tilbagetrukken stopstreg i signalkryds. Derudover ny skiltning og afmærkning, servicestationer samt pumper på ruten.

 

Anlæg i kommunerne

Furesø Kommune
Udvidelse af sti på den vestlige side af Fiskebækvej
Ny asfalt på Skovvej
Forbedring af sikkerhed ved sideveje
Nedtælling til grønt i udvalgte kryds
Fodhvilere

Ballerup Kommune
Fodhvilere
Overkørsler ved sideveje på Ballerup Skovvej
Asfaltering og udvidelse af grussti til
dobbeltrettet sti