Værløseruten C82

Supercykelstien Værløseruten er 7,3 km lang og løber gennem Furesø og Ballerup Kommuner.

Ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse.

Ruten er en af de i alt fem supercykelstier, der blev indviet i 2017.

Om Værløsruten

Værløseruten er 7,3 km lang og løber gennem Ballerup og Furesø Kommuner, hvor ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse og kobler sig på Farumruten og Ring 4-ruten.

Værløseruten har fået bedre cykelforhold ved sideveje, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer samt bedre belægning på strækningen, udvidelse af enkeltrettede stier til 2,5 meter samt anlæg af ny dobbeltrettet sti. Desuden forbedring i lyskryds, detektering samt tilbagetrukken stopstreg i signalkryds. Derudover ny skiltning og afmærkning, servicestationer samt pumper på ruten.

Nyeste tal fra Værløseruten (2018)

  • Stigning i antallet af cyklister på 20 % siden ruten blev opgraderet til supercykelsti
  • Der cykles i gennemsnit 12,5 km pr. tur på ruten
  • Der cykles dagligt 5.500 kilometer langs ruten
  • 9 % af nye cyklister på Værløseruten kørte tidligere i bil
  • 70 % mener ruten lever op til deres forventninger til en supercykelsti
  • 55 % mener deres samlede cykeloplevelse er blevet bedre
  • 80 % er tilfredse med trygheden (før opgradering til supercykelsti var tallet 72 %)

 

Anlæg i kommunerne

Furesø Kommune
Opmærksomhedsafstribning før udkørsler på den vestlige side af Fiskebækvej

Ny asfalt på Skovvej og Ballerupvej til Jonstrupvangvej, og fra Jonstrupvangvej til Kollekollevej

Forbedring af sikkerhed ved sideveje og i kryds.

Førgrønt og detektering af cyklister i 3 signalanlæg

Cykelbarometer og servicestation ved Værløse St.

Forbedring af busstop med perron/platforme på Ballerupvej

Fodhvilere

Overdækket cykelparkering på Værløse St.

Overdækket cykelparkering ved busstop for S- og R-busser ved Baunestedet.

Ballerup Kommune
Gennemført cykelsti ved overkørsler på Skovvej

Asfaltering og udvidelse af grussti til dobbeltrettet sti

Tiltag i signalanlæg for bedre fremkommelighed

LED- belysning solceller

Fodhvilere