Om supercykelstier

Hvad er en supercykelsti? Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelstier i hovedstadsregionen, hvor cykelforholdene er prioriteret højt for at skabe bedre forhold for cykelpendlere og gøre cyklen til et konkurrencedygtigt transportmiddel til den daglige pendling – også på ture mellem 5-30 kilometer.

Trafikken krydser kommunegrænser
30 kommuner og Region Hovedstaden arbejder sammen om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænser, der skal gøre det nemmere og mere sikkert for pendlere at vælge cyklen som transportmiddel.

I dag forbinder supercykelstinettet 19 kommuner via 10 etablerede supercykelstier, men nettet udvides hvert år. Visionen for samarbejdet er at skabe et net, der binder kommuner og regionen sammen med over 60 supercykelstier – svarende til mere end 850 kilometer supercykelsti.

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel, uanset hvilken kommune pendleren cykler igennem. Supercykelstierne er planlagt så de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og boligområder i et sammenhængende net, der forbinder kommuner og er lette for pendlere at orientere sig på.

Cyklisternes behov
Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov og tillader cyklisterne at forvente samme standard på tværs af kommunegrænser. Supercykelstierne er planlagt, så de giver den mest direkte rute, med så få stop som muligt og en højere grad af komfort. Stierne har jævn belægning, høj grad af vedligehold og ekstra service som pumper og servicestationer.

Formålet med supercykelstier er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik og dermed øge antallet af cykelpendlere i regionen. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed – til gavn for alle. Cyklen fylder mindre i trafikken og mindsker samtidig forurening og spildtid og styrker den enkelte pendlers sundhed.

God cykelinfrastruktur har mange fordele
Det samlede net af supercykelstier har potentiale til at give 6 mio. ekstra cykelture i regionen. Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en lang række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder og den enkelte cykelpendlers sundhed styrkes, i en grad der svarer til en reduktion på 40.000 sygedage årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig til et dokumenteret renere miljø og en reduktion i antallet af bilture med 1 mio. ture årligt. Det er alt sammen medvirkende til, at supercykelstierne giver et samfundsøkonomisk overskud på 5,7 mia. kr. årligt. Læs mere om de gavnlige effekter af supercykelstierne her.

Nogle af de tiltag, vi arbejder med, for at forbedre forholdende for cyklister, er at sikre en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler, servicestationer, bedre belysning, vejvisning og et højt driftniveau.

Læs mere om supercykelstier her