Hvad er en supercykelsti?

Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelstier i hovedstadsregionen, hvor cykelforholdene er prioriteret højt for at skabe bedre forhold for cykelpendlere og gøre cyklen til et konkurrencedygtigt transportmiddel til den daglige pendling – også på ture mellem 5-30 kilometer.

27 kommuner og Region Hovedstaden arbejder sammen om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænser, der skal gøre det nemmere og mere sikkert for pendlere at vælge cyklen som transportmiddel.

I dag forbinder supercykelstinettet 19 kommuner via otte etablerede supercykelstier, og yderligere otte er på vej. Visionen for samarbejdet er at skabe et net, der binder kommuner og regionen sammen med i alt 45 supercykelstier – 750 kilometers supercykelsti.

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel, uanset hvilken kommune pendleren cykler igennem. Supercykelstierne er planlagt så de forbinder forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og boligområder i et sammenhængende net, der forbinder kommuner og er lette for pendlere at orientere sig på.

Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov og tillader cyklisterne at forvente samme standard på tværs af kommunegrænser. Supercykelstierne er planlagt, så de giver den mest direkte rute, med så få stop som muligt og en højere grad af komfort. Stierne har jævn belægning, høj grad af vedligehold og ekstra service som pumper og servicestationer.

 

Formålet med supercykelstier er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik og dermed øge antallet af cykelpendlere i regionen. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed – til gavn for alle. Cyklen fylder mindre i trafikken og mindsker samtidig forurening og spildtid og styrker den enkelte pendlers sundhed.

Det samlede net af supercykelstier har potentiale til at give 6 mio. ekstra cykelture i regionen. Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en lang række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder og den enkelte cykelpendlers sundhed styrkes, i en grad der svarer til en reduktion på 40.000 sygedage årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig et dokumenteret renere miljø og en reduktion i antallet af bilture med 1 mio. ture årligt. Det er alt sammen medvirkende til at supercykelstierne giver et samfundsøkonomisk overskud på 5,7 mia. kr. årligt.

Nogle af de tiltag, vi arbejder med, for at forbedre forholdende for cyklister, er at sikre en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler, servicestationer, bedre belysning, vejvisning og et højt driftsniveau.