Hvad er en Supercykelsti?

Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelpendlerruter af høj kvalitet i hovedstadsregionen. Ambitionen med Supercykelstierne er at skabe bedre forhold for cyklister, og dermed give pendlerne et reelt alternativ til bilen – også på ture over fem kilometer.

En Supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og komfortabelt at vælge cyklen som transportmiddel – også på lange strækninger. Supercykelstierne er indrettet med så få forhindringer som muligt, mens der er lagt stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.

Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov, og tillader cyklisterne at forvente samme høje standard hele vejen fra A til B – også på tværs af kommunegrænser.

Formålet er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik, og dermed øge antallet af cykelpendlere i regionen. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed. Potentielt kan Supercykelstierne give over 30 % flere cykelpendlere i regionen sammenlignet med i dag. Derfor er 23 kommuner og Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle et net af Supercykelstier, der skal skabe optimale forhold for pendlercyklister i hovedstadsregionen. Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder, og samtidig bliver borgerne sundere i en grad, der svarer til en reduktion på 34.000 sygedage i det årlige sygefravær, der blandt andet er medvirkende til at give et samfundsøkonomisk overskud på 7,3 mia. kr. årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig til en markant lavere dødelighed – og et dokumenteret renere miljø. Det samlede net af Supercykelstier har derudover potentiale til at reducere antallet af bilture i myldretiden med 500.000 færre ture årligt.

Ruterne er tilrettelagt, så de forbinder knudepunkter som boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser. Samtidigt er de planlagt, så de så vidt muligt er den mest direkte vej med få stop og plads til at holde eget tempo.

Nogle af de tiltag, vi arbejder med, for at forbedre forholdende for cyklister, er at sikre en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler, servicestationer og et højt driftsniveau.

Komforten og sikkerhed for cyklisterne prioriteres højt. Derfor arbejder vi i øjeblikket med et belysningskoncept til ruternes tunneller, der netop nu implementeres på Farumruten, samt et projekt med afmærkning, der skal gøre det lettere at orientere sig på ruterne.