Hvad er en Supercykelsti?

Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelpendlerruter af høj kvalitet i hovedstadsregionen. Ambitionen med Supercykelstierne er at skabe bedre forhold for cyklister, og dermed give pendlerne et reelt alternativ til bilen – også på ture over fem kilometer.

En Supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og komfortabelt at vælge cyklen som transportmiddel – også på lange strækninger. Supercykelstierne er indrettet med så få forhindringer som muligt, og der er lagt stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.

Supercykelstier retter sig specielt mod cykelpendlernes behov, og cyklisterne kan forvente samme høje standard hele vejen fra A til B – også på tværs af kommunegrænser.

Formålet er at skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik, så regionen får flere cykelpendlere. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og øget sundhed. Potentielt kan Supercykelstierne give over 30 % flere cykelpendlere i regionen sammenlignet med i dag.

Ruterne er tilrettelagt, så de forbinder knudepunkter som boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser. Samtidigt er de planlagt, så de så vidt muligt er den mest direkte vej med få stop og plads til at holde eget tempo.

Nogle af de tiltag, vi arbejder med, for at forbedre forholdende for cyklister, er at sikre en jævn belægning på ruterne, grønne bølger, nedtællingssignaler, servicestationer og et højt driftsniveau.

Komforten for cyklisterne prioriteres højt. Derudover arbejder vi i øjeblikket med et belysningskoncept til ruternes tunneller samt et projekt med afmærkning, der skal gøre det lettere at orientere sig på ruterne.

 

Se Supercykelstiernes præsentationsfolder
og Supercykelstiernes Q&A