Supercykelstier får flere i sadlen

Flere vælger at skifte bilen ud med en cykel, når der anlægges supercykelstier i hovedstadsregionen. Nye tal viser en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken på 23 %, når en rute opgraderes til supercykelsti – og de, der cykler, cykler langt!

 

Nye tal fra hovedstadsregionens supercykelstier viser en stigning i cykeltrafikken, når en rute opgraderes til supercykelsti. Antallet af cykelpendlere på supercykelstierne er steget med 23 % – og op mod en fjerdedel af de nye cykelpendlere er tidligere bilister. Når flere vælger cyklen, skaber det mere plads på vejene, bedre klima og bedre sundhed for den enkelte cyklist. Den største stigning ses på Farumruten, hvor der er målt en stigning i antallet af cyklister på 68 % siden ruten blev en supercykelsti i 2013.

Pendlere, der vælger cyklen, har motion og sundhed som den primære motivation og oplever cyklen som et tidseffektivt transportmiddel, der giver mulighed for at slå to fluer med ét smæk, når dagens motion klares på vej til og fra arbejde. Det giver mere tid i hverdagen.

Samtidig viser tallene, at cykelpendlere på supercykelstierne er villige til at cykle langt. Faktisk er den gennemsnitlige tur på cykel 11 km hver vej – til sammenligning pendles der i gennemsnit 12 km med S-tog. Det viser, at cyklen er blevet et reelt alternativ til andre transportformer.

Resultater fra de nyeste supercykelstier
I 2018 blev de fem nyeste supercykelstier Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Ring 4-ruten og Værløseruten, der alle åbnede i 2017, evalueret. Alle supercykelstier bliver evalueret før de opgraderes til supercykelsti og et år efter lancering for at følge udviklingen på ruten og måle tilfredshed blandt brugere.

På de fem nye ruter er cykeltrafikken i gennemsnit steget med 16 % siden ruternes indvielse. Særligt Indre Ringrute og Værløseruten har fået flere til at træde i pedalerne til og fra arbejde.

Pendlere på de nye supercykelstier cykler, ligesom på resten af supercykelstinettet, også 11 km hver vej i gennemsnit. Cyklisterne pendler de længste ture på Frederikssundruten, hvor der i gennemsnit cykles knap 13 km hver vej.

Af de fem supercykelstier tilbagelægges flest kilometer på Allerødruten. Her cykles der dagligt 70.000 km. Mens den mest benyttede rute på hele supercykelstinettet er Farumruten.

Hvordan evalueres en supercykelsti?
Når en supercykelsti evalueres, sker det blandt andet ved cykeltællinger for at undersøge, om der har været en stigning af antallet af cyklister, efter ruten er blevet opgraderet til en supercykelsti.

Derudover måler vi, hvor lang tid det i gennemsnit tager at cykle ruten for at undersøge, i hvilken grad fremkommeligheden er blevet forbedret. Det kan blandt andet være på grund af færre stop i lyskryds, bedre fremkommelighed for cyklister ved busstop eller grøn bølge, der ikke før var på strækningen. Målinger af rejsetiden fortages i myldretiden.

Desuden måles komforten på supercykelstierne. Det gør vi for at undersøge, i hvilken grad belægning er blevet forbedret. Det giver os mulighed for at se, hvor der kan sættes ind for at forbedre komforten yderligere.

Cykelpendlernes oplevelse
I undersøgelser af pendlernes tilfredshed med ruterne scorer Værløseruten højest for den samlede cykeloplevelse og højest i oplevelsen af tryghed sammen med Ring 4-ruten. Ring-4 ruten opleves også som den rute, der har bedst komfort, hvorimod Indre Ringrute er den supercykelsti, hvor pendlere oplever et størst behov for forbedring af komforten. Komforten måles blandt andet på belægningen, hvor det undersøges i hvor høj grad den er jævn ruten igennem.

Generelt oplever pendlere både forbedringer af fremkommeligheden, trygheden og komforten på de nye supercykelstier – men der er stadig plads til forbedringer. Vi er nu gået i gang med at se på, hvad der bør opgraderes på de forskellige ruter. Det sker i dialog med kommunerne. Arbejdet med at undersøge, hvad der skal opgraderes, er påbegyndt på Farum- og Ishøjruten. Derefter går arbejdet i gang med de resterende ruter.

Læs mere om tallene under hver enkelt rute eller find evalueringerne her.