Første spadestik til Roskilderuten

,

Frederiksberg Kommune er gået i gang med den kommende supercykelsti mellem Roskilde og København.

Der er godt nyt på vej til cykelpendlere mellem Roskilde og København, når supercykelstien Roskilderuten, der forventes at være færdig i 2023, gør det lettere for cyklister at pendle på strækningen mellem Roskilde og København.

I Frederiksberg Kommune er man nu gået i gang med første del af supercykelstien. Når der laves en ny supercykelsti sker det over en årrække, hvor eksisterende cykelstier opgraderes ved blandt andet at gøre stien bredere, give ny belægning og forbedre fremkommeligheden ved at lave tiltag i lyskryds og fremrykke busstoppesteder, for at sikre så få stop som muligt for de tohjulede pendlere. Steder hvor der ikke er en cykelsti at opgradere anlægger vi helt ny cykelsti, for at skabe den tryggeste rute.

På Frederiksbergs del af Roskilderuten er der ikke cykelstier hele vejen, men delstrækninger med cykelbaner. Derfor er kommunen gået i gang med at etablere cykelstier på strækningen mellem Søndre Fasanvej og Pile Allé.

Cykelstierne på Roskildevej er dermed det første projekt i realiseringen af Roskilderuten, som bliver ny supercykelsti mellem Roskilde og København.

Projektet i Frederiksberg Kommune forventes afsluttet ved udgangen af 2019. Der vil i hele anlægsfasen naturligvis være adgang for cyklister i begge retninger.

HVID TEKST
Roskilderuten kommer til at løbe langs Roskildevejen Linjeføringen langs jernbanen hedder Vestbaneruten, som er en planlagt supercykelsti, der dog ikke er fundet finansiering til på nuværende tidspunkt.

Ruten har i dag cykelsti igennem alle de resterende syv kommuner langs strækningen, og derfor er det ikke ny cykelsti, men udskiftning af asfalten, der er vigtigt langs ruten. Opgradering i de øvrige kommuner vil ske løbende i 2020, 2021 og 2022. Roskilde Kommune forventer dog en større omdannelse af Københavnsvej, som skal være færdig til sommeren 2021, hvor Tour de France kommer til Danmark og København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg skal være værtsbyer for det store arrangement.

Når alle kommuner er færdige med deres anlægsprojekter kan ruten indvies som en samlet supercykelsti. På nuværende tidspunkt er tidsplanen at indvielsen vil finde sted i 2023.