Førmåling af Roskilderuten

,

En ny supercykelsti er på vej. Roskilderuten er ved at blive opgraderet og forventes at være færdig i alle kommuner i 2023.

Inden en cykelsti bliver opgraderet til supercykelsti, foretages der førmålinger på ruten. Førmålingerne bruges til at pege på, hvad der skal forbedres langs ruten og til at evaluere pendlernes oplevelse af ruten før og efter den opgraderes til supercykelsti. Anlægsarbejdet på Roskilderuten er begyndt og forventes at være færdigt i alle kommuner i 2023.

Roskilderuten følger Roskildevejen fra Rådhuspladsen i København til Roskilde station i Roskilde.


Hvem cykler på ruten?
Over 500 brugere af Roskilderuten er blevet spurgt ind til deres mening om strækningen og har delt, hvordan de bruger ruten. Af de adspurgte brugere, viser førmålingen at:

  • 87 % af cyklisterne på ruten er pendlere, der er på vej til arbejde eller uddannelse
  • 89 % cykler dagligt eller ugentligt på strækningen
  • De cykler i gennemsnit 11,4 kilometer pr. tur
  • 50 % cykler over 10 kilometer
  • 35 % af de adspurgte har en cykeltur tur på mellem 5-10 kilometer
  • 24 % af respondenterne cykler 10-15 kilometer
  • 52 % af cyklisterne er kvinder

Derudover viser førmålingerne os at:

  • 14 % af de adspurgte betegner sig selv som nye cyklister
  • 5 % beskriver at de tidligere har taget turen i bil, men er begyndt at cykle for motionens skyld
  • 4 % er begyndt at cykel i forbindelse med et nyt arbejde

Elcykel, almindelig cykel eller speedpedelec
Den typiske cykel, der bruges på den kommende Roskilderuten, er en klassisk cykel, som 33 % cykler på. Herefter cykler 31 % på en citybike, 18 % vælger en racercykel, 11 % vælger en elcykel og 1 % (6 personer) vælger en speed pedelec.

Der er en betydelig tidsgevinst at hente ved at vælge en anden type cykel. På en almindelig cykel kan ruten køres fra start til slut på 1 time og 42 minutter. På en elcykel er rejsetiden 1 time og 26 minutter og på en speed pedelec tager det kun 1 time og 7 minutter – altså 35 minutter kortere end på en almindelig cykel.

Forbedringer på ruten
Førmålingen er med til at kortlægge, hvad der med fordel kan forbedres langs ruten. For Roskilderuten gælder særligt en opgradering af belægningen samt forbedring i de mange signalregulerede kryds langs ruten.

Forbedringsforslagene tager udgangspunkt i besvarelserne fra respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen og komfortmålinger af rutens nuværende belægning, der skal være med til at udpege steder, hvor ruten skal have ny belægning for at leve op til kravene for en supercykelsti.

En førmåling foretages inden anlægsarbejdet langs ruten går i gang og gentages 1-1,5 år efter ruten er færdigopgraderet som en efterevaluering. Førmålingen består af cykeltællinger, komfortmålinger, rejsetidsmålinger på forskellige typer cykler, screening af uheld og spørgeskemaundersøgelse med nuværende brugere af ruten. Evaluering af alle de færdige supercykelstier findes her