Universitetsprojekt om supercykelstierne? Kig i vores projektbank

Supercykelstisamarbejdet har ofte samarbejdet med studerende om projekter, som har været med til at udvikle og forbedre supercykelstierne og brugernes oplevelser. Det vil vi gerne fortsætte med. Derfor har vi samlet denne projektbank, som kan give inspiration til nye projekter inden for mange forskellige fagligheder.

Supercykelstisamarbejdet arbejder bredt med alle faserne af realiseringen af supercykelstier. Derfor er der også rig mulighed for at inddrage supercykelstierne som case i forskellige fag og på forskellige studieretninger. Vi har listet en række temaer og idéer til fokus for projekter, som I er velkomne til at hente inspiration fra, men listen er ikke udtømmende, så lad jer ikke begrænse af den.

Hvis I ønsker at skrive projekt om supercykelstierne, er I meget velkomne til at tage fat i os. Vi har gennem årerne indsamlet en masse data om både ruterne, brugerne og effekterne af supercykelstier, som ligger klar til at blive udforsket for interessante perspektiver, som vi ikke selv har set endnu.

I kan kontakte os på supercykelstier@tmf.kk.dk. Husk at beskrive jeres idé, rammer for projektet, formål og databehov m.m. Så kan vi bedre forholde os til jeres henvendelse. Læs gerne mere om Supercykelstisamarbejdet inden her og find eventuelt inspiration i vores koncept eller i vores egne undersøgelser her.

KOMMUNIKATION

 • Fortællinger om cykling, cykelkulturen og cykeludviklingen:
  • Hvordan kommunikerer medier og fagpersoner om cykling, cykelulykker og cykelvaner?
 • Adfærdsændring og kampagner:
  • Hvordan får vi flere til at cykle?
  • Spiller klimaet en rolle som motivator?
  • Hvad betyder elcykler for overflytningen fra passiv til aktiv transport?

ANLÆG OG INFRASTRUKTUR

 • Hvad findes der af nye løsninger, og hvordan kan vi gentænke eksisterende løsninger?
  • Cykelgader
  • Supercykelstier gennem hovedgader og handelsstrøg
  • Supercykelstiers opkobling til kollektiv transport
  • Begrønning
  • Klimatilpasning

CYKELOPLEVELSEN PÅ SUPERCYKELSTIERNE

 • Hvilken betydning har omgivelserne for cykeloplevelsen på supercykelstierne

VIRKSOMHEDERS ROLLE OG ØKONOMISKE INCITAMENTER

 • Virksomheder og arbejdspladsers rolle i cykelfremme:
  • Skatteregler og -fordele
  • Strukturer der begrænser cykelfremme
  • Virksomhedernes rolle ift. cykelvenlige faciliteter

SUNDHED OG CYKLING

 • Hvilke effekter har pendlercyklisme på den personlige sundhed?
  • Fysisk sundhed
  • Mental sundhed
  • Adfærdsændring
  • Stress
 • Hvilken rolle kan cyklen få i et trivselsøkonomisk perspektiv?

CYKLING OG DATA

 • Vi ligger inde med en masse data bl.a. fra årlige cykeltællinger, spørgeskemaundersøgelser, ruteevalueringer og permanente cykelbarometre langs ruterne, som vi gerne vil dele til forskellige analyser. Man kan f.eks. undersøge:
  • Om årstiderne og vejret har betydning for pendlercyklisme?
  • Hvordan er cykelforbindelserne mellem supercykelstier og offentlig transport?
  • Hvordan er cykelforbindelserne mellem supercykelstierne og brugernes hjem/beboelsesområder?
  • Udvikling af en supercykelsti-rutevalgsmodel ud fra cykeltællinger og evalueringer.
  • Kvantificering af det rekreative potentiale af supercykelstierne – hvor mange af supercykelstierne kan indgå i et rekreativt netværk for cykelturisme?