C99

Albertslundruten

18 km

5 vejmyndigheder

2012 lanceringsår

C99 Albertslundruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

18 km

Municipalities and road authorities

Albertslund, Glostrup, Rødovre, København, Frederiksberg

I Albertslund og Glostrup løber Albertslundruten hovedsageligt ad sti i eget tracé både igennem grønne omgivelser og igennem boligområder. Igennem Rødovre, Frederiksberg og København fortsætter ruten primært ad cykelstier langs vej.

Om ruten

Albertslundruten var den første supercykelsti i hovedstadsregionen og fungerer som en grøn og rolig cykelforbindelse mellem Vestegnen, Frederiksberg og København. Albertslundruten passerer en række rekreative og grønne områder, herunder Vestskoven, Vestvolden og Damhussøen. Derudover skaber ruten også forbindelse til større erhvervsområder, som Hersted Industripark i Albertslund, og uddannelsesinstitutionerne Copenhagen Business School og Københavns Universitet i København.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Herstedvester, Herstedøster, Hersted Industripark, Hvissinge, Rødovre, Damhussøen, Vanløse, Frederiksberg og indre København.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Glostrup Nord (Letbanestation, åbner i 2025)
  • Flintholm St. (S-tog, metro)
  • Vesterport St. (S-tog)

Fakta om ruten

Stigninger

På Albertslundruten er der sket en 60% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Albertslundruten fra 2012 fortalte 22% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Albertslundruten cykles der i gennemsnit 7,5 km pr. tur.

90,5% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruterne scorer 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 14,8 mio. kr. at anlægge

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Albertslundruten får midlertidig ruteføring

26.07.2022

Anlægsaktivitet

Ny bro ved Damhussøen

21.02.2020

Anlægsaktivitet

Nye cykelstier i Frederiksberg Kommune

29.03.2019

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.