C71

Farum-Allerødruten

7,2 km

2 vejmyndigheder

2020 lanceringsår

C71 Farum-Allerødruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,2 km

Kommuner og vejmyndigheder

Furesø, Allerød

Farum-Allerødruten løber fra Farum til Lillerød via Frederiksborgvej og Hyrebakken i Farum og videre ad Bregnerød Skovvej og Nymøllevej frem til Sortemosevej i Lillerød. Ruten forløber både på enkeltrettede cykelstier og strækninger på lokale veje.

Om ruten

Farum-Allerødruten løber igennem grønne omgivelser og kobler sig i hver sin ende til to supercykelstier: Farumruten i syd og Allerødruten i nord.

Ruten passerer industri- og boligkvarterer langs Frederiksborgvej og har længere strækninger i naturskønne omgivelser på en mindre landevej langs marker og på 2-minus-1-vej gennem Bregnerød Skov.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Farum Midtpunkt, Farum Erhvervspark, Bregnerød, Bregnerød Skov og Lillerød.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Allerød St. (S-tog)
  • Farum St. (S-tog)

Fakta om ruten

Stigninger

På Farum-Allerødruten er der sket en 63% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I Evalueringen af Farum-Allerødruten fra 2021 betegnede 16% af respondenterne sig som nye cyklister.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Farum-Allerødruten cykles der i gennemsnit 30.3 km pr. tur.

78% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

16% af turene på Farum-Allerødruten foregik på elcykel.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 23,3 mio. kr. at anlægge.

Seneste nyt

Nyhed

Farum-Allerødruten er officielt åbnet

03.09.2020

Anlægsaktivitet

Allerød Kommune anlægger nye cykelstier

22.08.2018

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.