C71

Farum-Allerødruten

7,1 km

2 vejmyndigheder

2020 lanceringsår

C71 Farum-Allerødruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,1 km

Kommuner og vejmyndigheder

Allerød, Furesø

Supercykelstien Farum-Allerødruten forbinder Allerød og Furesø Kommuner. Ruten er 7,1 kilometer. Ruten ligger i forlængelse af Farumruten og løber fra Farum langs mindre landeveje, i åbent land og gennem skovområde frem til Lillerød, hvor den kobler sig til Allerødruten, som fører videre mod Hillerød.

Om ruten

Farum-Allerødruten forbinder Farum og Lillerød og de to supercykelstier Farumruten og Allerødruten. Den ene halvdel af ruten løber gennem Farum på enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Ved Bregnerød snor ruten sig igennem marker og skov inden den når til Lillerød

Ruten løber nær stationerne Allerød og Farum, hvor der er mulighed for at kombinere cykel og tog.

I forbindelse med at Farum-Allerødruten er opgraderet til supercykelsti er der lavet flere forbedringer på strækningen. Blandt andet er der etableret nye cykelstier hvor der tidligere ikke var nogle. Derudover er der gennem skoven etableret 2-1 vej og bedre belysning for at højne sikkerheden og trygheden for cyklister. Derudover har er der kommet nyt asfalt på store dele af ruten.

Samtidigt er der også fokuseret på bedre skiltning og afmærkning på hele strækningen så det bliver nemmere at finde vej og serviceniveauet på ruten er også blevet forhøjet med opsætning af fodhvilere ved lyskryds langs ruten. Derudover er der også opsat et cykelbarometer der tæller hvor mange der cykler forbi.

Rutens resultater

Stigninger

På Farum-Allerødruten er der sket en 184% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

På de 10 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger.

Ture på ruten

På Farum-Allerødruten cykles der i gennemsnit 30.3 km pr. tur.

78% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

16% af turene på Farum-Allerødruten foregik på elcykel.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed på ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Seneste nyt

Nyhed

Farum-Allerødruten er officielt åbnet

03.09.2020

Anlægsaktivitet

Allerød Kommune anlægger nye cykelstier

22.08.2018

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.