Allerød Kommune anlægger nye cykelstier

Allerød Kommune har påbegyndt anlægget af en del af den kommende supercykelsti Farum-Allerødruten med nye, enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Den samlede rute forventes færdig i 2019.

Anlægget af cykelstierne er i fuld gang og forventes færdigt oktober 2018. Der anlægges først ny sti på venstre side af vejen mod Allerød, hvorefter anlægsarbejderne rykker over i den modsatte side.

”Nymøllevej er en meget trafikeret vej, hvor der i dag er ringe forhold for cyklister. Anlægget af cykelsti i begge sider af vejen på en 1,2 km lang strækning er derfor en markant forbedring for cyklister. Ruten møder Allerødruten ved Sortemosevej, og der er herfra cykelsti videre mod Blovstrød, Hørsholm og Hillerød”, udtaler Miki Dam Larsen, formand for Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Allerød Kommune og fortsætter:

“Hele netværket af supercykelstier i regionen er med til at få os omstillet til mere bæredygtige transportformer, og det er jeg glad for, at vi støtter op om i Allerød. Derudover er det jo sundt for os alle at bevæge os og komme ud i naturen, hvilket det her stisystem understøtter på bedste vis”.

 

Farum-Allerødruten fik tilskud fra Vejdirektoratet i 2013. Herefter ønskede Allerød Kommune at ændre sin del af ruten, så den gik langs Nymøllevej i stedet for gennem Lillerød by, hvilket blev godkendt i 2015. Den første del af ruten i Allerød Kommune blev udført i 2015, hvor Bregnerød Skovvej blev lavet til 2-minus-1-vej med bump og solcellelys.

I forbindelse med anlægget af det nye stykke supercykelsti på Nymøllevej blev det konstateret, at der var en udfordring i forhold til håndtering af vejvandet fra de nye cykelstier.

Kommunen har fundet en løsning på udfordringen, hvor overfladevandet fra vej og cykelsti tilbageholdes og renses i et forsinkelsesbassin, hvorfra det udledes i langsomt tempo til Allerød Sø. Løsningen fungerer som glatførebekæmpelse på supercykelstien.