Farum-Allerødruten er officielt åbnet

Farum-Allerødruten, Supercykelstisamarbejdets niende supercykelsti, blev officielt indviet 1. september. Ruten forbinder kommunerne Allerød og Furesø, og til indvielsen cyklede borgmestrene i de to kommuner fra hver deres rådhus til kommunegrænsen midt på ruten. En ny supercykelsti gør det både nemmere og sikrere at cykle mellem Allerød og Farum.

Farum-Allerødruten er dermed det nyste skud på stammen af i alt 9 eksisterende supercykelstier, der forbinder hovedstadsområdet og arbejder mod at skabe optimale betingelser for regionens eksisterende og kommende cykelpendlere. Den nye rute er 7,2 km lang og udover at agere bindeled mellem de to byer, forbinder den også to eksisterende supercykelstier; nemlig Allerød- og Farumruten.

Indvielsen

De to borgmestre Karsten Längerich, Allerød Kommune og Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune, cyklede tirsdag d. 1. september fra deres respektive rådhuse i følge med lokale ’byrødder’ for at mødes på kommunegrænsen. Her blev de mødt af Sekretariatet for Supercykelstier, hvor sekretariatsleder Sidsel Birk Hjuler bød velkommen alt imens mange cyklister susede forbi på den nyanlagte cykelsti.

Efter Sidsels tale kunne de mange tilskuere, der blandt andet talte ansatte fra kultur- og teknikudvalg, erhvervsforeninger og Cyklistforbundet, se til mens en snor, i en pause mellem alle cykelpendlerne, blev spændt ud på tværs af cykelstien og i samarbejde klippet af de to borgmestre.

”Bedre cykelstier betyder flere cyklister. Nu kan man cykle godt og sikkert mellem Allerød og Furesø og har samtidig forbindelse til de andre supercykelstier i hovedstadsområdet. Cykling er godt for sundheden, klimaet og trængslen. Sammen med resten af Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden gør vi en indsats for at øge cykelpendlingen. Bedre sundhed giver færre sygedage, og det er både godt for den enkelte og arbejdspladsen. Flere cyklister vil desuden give bedre fremkommelighed for de, der er nødt til at køre i bil

Ole Bondo Christensen (A)
Borgmester, Furesø Kommune

Rutetiltag:

Der er anlagt ny cykelsti på strækningen nord for Slangerupvej og på Nymøllevej. Eksisterende cykelsti er blevet forbedret på flere strækninger, sikkerheden er øget ved at etablere nyt trafiklys ved Høveltevej, og cyklisterne har fået bedre fremkommelighed i trafiksignalerne. Læs mere om Farum-Allerødruten her.

Cykeludfordring

Som en del af fejringen af den nye supercykelsti vil 16 medarbejdere og borgere i Allerød og Furesø Kommuner lade bilen stå og togkortet ligge derhjemme og i stedet taget en elcykel til arbejde i september måned. For at måle effekterne af en måned på elcykel, gennemfører deltagerne en sundhedstest før og efter forløbet.

”I Allerød er der mange, der pendler til nabokommunerne, og endnu flere der pendler ind og arbejder i kommunen. Med både Allerødruten – og nu Farumruten – bliver det endnu nemmere og endnu hurtigere at tage cyklen til arbejdet, studie eller en tur ud i det blå. Det er godt for både miljøet, trængslen, helbredet og ikke mindst det personlige velvære. For man bliver da altid glad og frisk i hovedet efter en god cykeltur

Karsten Längerich (V)
Borgmester, Allerød Kommune

Du kan se den nye rutes forløb her.