C93

Allerødruten

29,7 km

5 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C93 Allerødruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

29,7 km

Kommuner og vejmyndigheder

Allerød, København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Supercykelstien Allerødruten forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns Kommuner. Ruten er 29,7 km, og er en radialforbindelse der kobler Allerød til København langs S-togslinjen og b.la. løber igennem Birkerød, Holte og Lyngby.

Video af ruten er på vej.

Om ruten

Fra København løber Allerødruten langs Lyngbyvej på enkeltrettede cykelstier i begge retninger. Efter Lyngby følger ruten Kongevejen frem til Allerød st. i Lillerød. Ruten kommer igennem et bakket landskab med udsigt over marker og skove.

Ruten løber gennem byområderne Lillerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby samt Gentofte og København.

Ruten kobler sig til s-togstationerne Ryparken St, Lyngby St., Virum St., Sorgenfri St., Holte St., og Allerød st., hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel. I forbindelse med at Allerødruten er opgraderet til supercykelsti er der lavet flere forbedringer på strækningen – både i forhold til fremkommelighed, sikkerhed og komfort. For eksempel er der etableret gennemførte cykelstier og fortov ved flere sideveje på strækningen. På den måde er det blevet mere sikkert for både cyklister og fodgængere. Samtidig er der flere steder på ruten blevet etableret ny cykelsti, hvor der tidligere ikke var en cykelsti og på de eksisterende cykelstier er bredden også blevet udvidet flere steder. Derudover er der også kommet ny asfalt på. På Allerødruten er der også arbejdet med bedre forhold for cyklister i signalregulerede kryds både gennem at optimere signalprogrammerne, forbedre sikkerheden og skabe bedre service information.

Samtidigt er der også fokuseret på bedre skiltning og afmærkning på hele strækningen så det bliver nemmere at finde vej og serviceniveauet på ruten er også blevet forhøjet med opsætning af fodhvilere ved lyskryds og cykelpumper langs ruten.

Rutens resultater

Stigninger

På Allerødruten er der sket en 53% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

I evalueringen af Allerødruten fra 2018 fortalte 22% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger.

Ture på ruten

På Allerødruten cykles der i gennemsnit 11.3 km pr. tur.

90% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 3.9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Allerødruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Nyhed

Farum-Allerødruten er officielt åbnet

03.09.2020

Anlægsaktivitet

Nye anlæg på Allerødruten

05.03.2019

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.