C93

Allerødruten

30 km

5 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C93 Allerødruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

30 km

Kommuner og vejmyndigheder

Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, København

Allerødruten løber ad enkeltrettede cykelstier langs Kongevejen fra Lillerød gennem Birkerød og Holte og videre gennem Lyngby Hovedgade. Herefter fortsætter den langs Helsingørmotorvejen frem til København.

Om ruten

Allerødruten løber langs en færdselsåre mellem Nordsjælland og det centrale København og er en direkte forbindelse mellem de nordlige forstæder og København. Ruten løber gennem bakket landskab langs marker og skove og kobler flere bolig- og erhvervsområder sammen. Allerødrutens ruteforløb er parallelt med flere S-togslinjer og giver dermed også gode muligheder for at kombinere cykel og kollektiv transport.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Allerød, Lillerød, Blovstrød, Birkerød, Holte, Virum, Sorgenfri, Kongens Lyngby, Gentofte, Ydre Østerbro og Indre København

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Allerød St. (S-tog)
  • Holte St. (S-tog)
  • Lyngby Lokal St. (Lokaltog)
  • Fuglevad St. (Lokaltog)
  • Lyngby St. (S-tog)
  • Jægersborg St. (S-tog)
  • Kildegårdsplads (Regionalbusser)
  • Ryparken St. (S-tog)
  • Vibenshus Runddel St. (Metro)
  • Nørreport St. (S-tog, metro, fjern- og regionaltog, regionalbusser)

Fakta om ruten

Stigninger

På Allerødruten er der sket en 61% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Allerødruten fra 2018 fortalte 22% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Allerødruten cykles der i gennemsnit 11,3 km pr. tur.

90% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 33,8 mio. kr. at anlægge.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Allerødruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Nyhed

Farum-Allerødruten er officielt åbnet

03.09.2020

Anlægsaktivitet

Nye anlæg på Allerødruten

05.03.2019

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.