Nye anlæg på Allerødruten

Rudersdal Kommune renoverer i 2019 dele af Allerødruten, der blandt andet får bredere cykelsti og bedre adskillelse af cyklister og biler.

Broen på Kongevejen over Ravnsnæsvej renoveres i perioden medio april til medio oktober. I perioden vil der være fællessti for cyklister og fodgængere. Broen er af ældre dato, og der har indtil nu ikke været foretaget større vedligehold af den. Derfor er der nu behov for en renovering for at forlænge levetiden og forhindre, at der opstår yderligere skader. Det sker ved en udskiftning af den eksisterende belægning på broen. Derudover vil kommunen forbedre de eksisterende rækværker og trapper.

Under anlægget skal broen brydes op, hvorfor trafikken bliver omlagt i tre forskellige etaper, hver med en varighed á ca. 8 uger.

I anlægsperioden er hastigheden for biler nedsat til 40 km/t, mens cyklister og fodgængere deles om arealet på en fællessti adskilt fra kørebanen med et trafikværn.

Der vil være arbejdskørsel, der krydser fællesstien. Entreprenøren er selvfølgelig opmærksom på cyklister og har en flagmand ude, men cyklister opfordres til at udvise opmærksomhed, når de krydser broen.

Der laves samtidig kantstensarbejde på strækningen fra Kongevejen nær IBM til Vasevejskrydset. Her udskiftes den eksisterende belægning med kantsten. Det betyder at cykelstien bliver bredere, og der bliver en bedre adskillelse af cyklister og biler, som øger sikkerheden på strækningen. Arbejdet forventes udført i juni måned.