Nyheder

Nu går Tårnby og Dragør sammen med København om at udvikle supercykelstier

Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden tæller nu 26 medlemskommuner, efter at Tårnby og Dragør Kommuner har besluttet at indtræde i samarbejdet. Det betyder, at amagerkanerne kan se frem til supercykelstier, der forbinder hele Amager med København og omegnskommunerne og gør det lettere at tage cyklen til og fra arbejde. Det glæder toppolitikerne i samarbejdet.

Læs mere »

Trafikinformation til cykelpendlere

Er der glat på vejene her til morgen? Det er trafikinformation, du som bilist kan få dagligt, så du ved, hvilke pendlerforhold der er, inden du tager turen mod arbejde. Men der mangler fortsat trafikinformation til cykelpendlere. Derfor arbejder vi i supercykelstisamarbejdet på at udvikle trafikinformation til de tohjulede pendlere.

Læs mere »

Speed pedelecs

Supercykelstier udarbejder sammen med Viatrafik en kortlægningen af de eksisterende otte supercykelstier og identificerer, hvilke infrastrukturforbedringer der skal til for at speed pedelecs trafiksikkert vil kunne køre på supercykelstierne.

Læs mere »

Rulletrapper til cykler på Lyngby Station

58 % af alle pendlerture under fem kilometer i Region Hovedstaden bliver allerede foretaget på cykel, men på ture over fem kilometer knækker kurven. Her cykler kun 24 %, mens 45 % vælger bilen, når de skal til og fra arbejde. Supercykelstierne arbejder derfor løbende på at gøre det lettere for pendlere at kombinere cykel […]

Læs mere »