Populær cykelforbindelse mellem Hvidovre og Amager åbner som supercykelstien Avedøreruten

Hovedstaden bliver endnu en supercykelstiforbindelse rigere, når Avedøreruten åbner d. 31. maj med et morgenevent for cykelpendlere. Ruten, der har fået et løft i opgraderingen til supercykelsti, er allerede populær blandt pendlere og elcyklister, der nyder den grønne og krydsfri forbindelse over vandet.

Supercykelstier er typisk eksisterende cykelinfrastruktur, der forbedres og forbindes på tværs af kommunegrænser for at give cykelpendlere de bedste forudsætninger for at cykle til arbejde og uddannelse hele året rundt. Supercykelstien Avedøreruten er derfor heller ikke en ny cykelforbindelse, men ruten har fået et løft i form af bl.a. stiudvidelser, nyt slidlag og ny belysning på det meste af ruten herunder gennem skov, i tunnellerne og på motorvejsbroen, så det er trygt at tage cyklen hele året. Derudover er ruten nu skiltet fra start til slut med supercykelstiskiltning og de genkendelige C’er på asfalten til at vise brugerne på vej.

”Supercykelstierne er en rigtig god mulighed for pendlere, der ønsker en sundere måde at komme til og fra arbejde og uddannelse. Samtidig er de også en rigtig god investering for samfundet – og så er det langt sjovere end at sidde i kø i en bil. For Københavns Kommune er det afgørende, at vi samarbejder med vores naboer om at sikre de gode cykelpendlerforbindelser, så flere kan vælge cyklen som deres pendler-transportmiddel på tværs af kommunerne. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan lægge Avedøreruten til supercykelstinetværket,” siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Supercykelstier giver stigninger

For at kunne dokumentere effekterne af at opgradere til supercykelsti, bliver alle ruter målt før og efter opgradering. Målingerne undersøger bl.a. komfort, antal stop og rejsehastighed, ligesom brugerne bliver spurgt  bl.a. om deres valg af rute og transportmiddel og deres oplevelse af ruten. Ifølge førmålingen af Avedøreruten fra 2020 cyklede respondenterne i gennemsnit 18,3 km hver vej, og knap en fjerdedel af brugerne var på elcykel. Rutens eftermåling gennemføres til september. Derefter laves der cykeltællinger hvert år i september måned for at monitorere den fortsatte udvikling i cykeltrafikken på ruten.

Evalueringerne af de første ti supercykelstier viser en gennemsnitlig stigning på 36 % fra ruterne respektive førmålinger til et år efter ruternes åbning – den umiddelbare effekt af etableringen af supercykelstier. Derudover viser de årlige cykeltællinger fra 2022, at effekten af ruterne over længere tid er langt større. Fra de første ti ruters førmålinger til cykeltællingerne i 2022 er der målt en gennemsnitlig stigning på 59 %.

”Med den flotte førmåling på Avedøreruten er vi meget spændte på at se, hvad eftermålingen viser. Vi ved fra Ishøjruten, Hvidovre Kommunes første supercykelsti fra 2016, at supercykelstierne virker. Ishøjruten viste en umiddelbar stigning på 8 % året efter åbning, mens stigningen i 2022 var på hele 95 %. Det understreger tydeligt effekten af, at vi samarbejder på tværs om at skabe de gode pendlerforbindelser for cyklisterne,” fortæller Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune.

Om lanceringen

Supercykelstien Avedøreruten lanceres onsdag d. 31. maj kl. 07.30-08.30 med et morgenevent for cykelpendlerne og cyklisterne på ruten. Lanceringen finder sted på Hvidovre Kommunes del af ruten, på pladsen lige inden tunnelsen under motorvejsbroen. Find mere information herunder og på Facebook.

Fra kl. 07.30-08.30 kan forbipasserende cyklister stoppe op og få en kop kaffe, en croissant og en lille snak, inden de cykler videre til arbejde og uddannelse. I tidsrummet 8-8.15 kan de desuden møde formand for Klima, Teknik og Miljø i Hvidovre Kommune, Kristina E. Young, og vicedirektør for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold i Københavns Kommune, Peter Højer. Eventet ligger på den sidste dag i den landsdækkende kampagne Vi cykler til arbejde for også at give eventuelle deltagere et ekstra skub til slutspurten.

Fakta om Avedøreruten

 • Ruten er den 15. supercykelsti i hovedstadsregionen, den er 8,9 km lang og forbinder Hvidovre Kommune og Københavns Kommune samt supercykelstierne Ishøjruten og Indre Ringrute.
 • Ruten forløber i grønne omgivelser og langs vandet og har stor rekreativ værdi. Der er ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik på hele den cirka 9 km lange rute, som derfor udgør et attraktivt alternativ til den inderste del af Ishøjruten. Avedøreruten forbinder Køge Bugt-byerne med Ørestad, Amager og Sydhavnen, og kobler de mange arbejdspladser på Avedøre Holme op på supercykelstinettet.
 • Læs mere om de forskellige tiltag gennemført på ruten og find kort og mere information om Avedøreruten.

Fakta om Avedøreruten

 • Ruten er den 15. supercykelsti i hovedstadsregionen, den er 8,9 km lang og forbinder Hvidovre Kommune og Københavns Kommune samt supercykelstierne Ishøjruten og Indre Ringrute.
 • Ruten forløber i grønne omgivelser og langs vandet og har stor rekreativ værdi. Der er ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik på hele den cirka 9 km lange rute, som derfor udgør et attraktivt alternativ til den inderste del af Ishøjruten. Avedøreruten forbinder Køge Bugt-byerne med Ørestad, Amager og Sydhavnen, og kobler de mange arbejdspladser på Avedøre Holme op på supercykelstinettet.
 • Læs mere om de forskellige tiltag gennemført på ruten og find kort og mere information om Avedøreruten.

Førmålingen af Avedøreruten fra 2020 viste at:

 • Respondenterne var 60 % mænd, 40 % kvinder, og der var flest i alderen 40-49 år og 50-59 år.
 • 45 % af brugerne boede i Københavns Kommune, 14 % i Hvidovre, og 9 % i Tårnby Kommune. Enkelte respondenter kom helt fra Ishøj, Greve, Albertslund, Høje-Taastrup og Glostrup.
 • 14 % af respondenterne ville betegne sig selv som nye cyklister. Heraf fortalte 54 % at de er begyndt at cykle for motionens skyld.
 • 78 % af respondenterne cyklede på ruten dagligt eller flere gange om ugen.
 • For 78 % af respondenterne var formålet med turen transport til/fra arbejde og uddannelse.
 • Den gennemsnitlige turlængde på Avedøreruten var 18,3 km.
 • Respondenterne valgte ruten fordi den; 1. er den flotteste, 2. er den hurtigste, 3. er den sikreste.
 • 39 % cyklede på klassisk cykel/citybike, 28 % på racercykel, 21 % på elcykel og 3 % på speed pedelec.
 • På almindelig cykel tager det ca. 26 min. at cykle ruten, 22 min. på elcykel og ca. 16 min. på speed pedelec.

Eftermålingen og efterfølgende evalueringen af Avedøreruten gennemføres i september-december 2023.

Titel

Titel

Beskrivelse