Avedøreruten lanceres 31. maj 2023

Supercykelstien Avedøreruten lanceres onsdag d. 31. maj til et morgenevent for cykelpendlere og cyklister på ruten. Så kom forbi og få en kop kaffe, en croissant og en lille snak, inden I cykler videre til arbejde og uddannelse.

Supercykelstien Avedøreruten lanceres onsdag d. 31. maj kl. 07.30-08.30 med et morgenevent for cykelpendlerne og cyklisterne på ruten. Lanceringen finder sted på Hvidovre Kommunes del af ruten, på pladsen lige inden tunnelen under motorvejsbroen. Find mere information om lanceringseventet på Facebook.

Avedøreruten er 8,9 km og forbinder Hvidovre Kommune med Københavns Kommune fra Avedøre Holme over Amagermotorvejen og op langs havneløbet mod Islands Brygge.

Ruten har ingen lyskryds eller direkte møder med motoriseret trafik – derfor kan man cykle i eget tempo og uden stop fra start til slut i grønne og blå omgivelser. Ruten løber ad eksisterende cykelinfrastruktur. Følgende tiltag er gennemført i forbindelse med opgraderingen til supercykelsti:

Avedøreruten:

 • Hvidovre Kommune
  • Der er etableret belysning på strækningen igennem skoven. Belysningen er lavet diskret af hensyn til det grønne område.
  • Der etableret belysning i tunnelen under Avedøre Havnevej og Amagermotorvejen.
  • Der er etableret en hævet flade på tværs af Tårnfalkevej. Her er vigepligten vendt for at give bedre komfort for cyklisterne.
  • På strækningen med fælles sti er der etableret afmærkning bl.a. før, efter og i tunnelen under motorvejen, der skal gøre alle trafikanter opmærksomme på at tage hensyn og deles om pladsen, og derudover opfordre fodgængere til at holde til højre og cyklister til at holde sig i midten af stien.
  • Der er opsat supercykelstiskiltning og -afmærkning til bedre rutevejledning.
 • Københavns Kommune
  • Langs vandet er der etableret gult LED belysning af hensyn til naturen.
  • Der er etableret pullertbelysning og standerbelysning langs ruten.
  • I tunneler er der etableret supercykelsti-tunnelbelysning med lyshjul, der tænder, når man cykler igennem.
  • Der er etableret kraftig belysning op på motorvejsbroen nedefra.
  • Der er opsat cykelreparationsstation samt cykelbarometer ved Imia Allé.
  • Asfaltarealet ved Slusen er udvidet og der er etableret servicetiltag bl.a. barometer, affaldskurv, bænk, cykelstativer og servicestation.
  • Derudover bliver træ-rækværket langs motorvejen malet.
  • Der er opsat supercykelstiskiltning og -afmærkning til bedre rutevejledning.

Foruden de forskellige tiltag, skiltning og afmærkning bliver alle supercykelstier evalueret før og efter anlæg, cykeltrafikken bliver målt årligt, ruterne inspiceres og driftes som højeste prioritet i de enkelte kommuner og både de enkelte ruter og supercykelstierne som cykelpendler-forbindelser bliver kommunikeret lokalt og nationalt for at fremme pendlercyklismen.

Læs mere om Avedøreruten her.