Allerødruten C93

Supercykelstien Allerødruten er 28,6 km lang og forbinder København og Allerød gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Ruten forbinder beboelsesområder og store arbejdspladser som eksempelvis IKEA og Ørsted.

Ruten blev indviet i 2017.

Om Allerødruten

Allerødruten er 28, 6 km lang og er en radialrute i nettet af supercykelstier. Ruten løber gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød og forbinder byområderne Allerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby samt Gentofte og København.

Ruten passerer nær Lyngby Station, Ryparken Station samt stationerne i Allerød, Birkerød, Holte, Virum og Sorgenfri, hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

Allerødruten har fået optimering af grøn-tid og nedtællingssignaler, bedre belysning, sikring ved sideveje og i kryds, udvidelse af stier, jævn belægning og fodhvilere. Derudover ny skiltning, servicestationer samt pumper og afmærkning på ruten.

Nyeste tal fra Allerødruten (2018)

  • Stigning i antallet af cyklister på 14 % siden ruten blev opgraderet til supercykelsti
  • Der cykles i gennemsnit 11,3 km pr. tur på ruten
  • Der cykles dagligt 70.000 kilometer langs ruten
  • 14 % af nye cyklister på Allerødruten kørte tidligere i bil
  • 71 % mener ruten lever op til deres forventninger til en supercykelsti
  • 47 % mener deres samlede cykeloplevelse er blevet bedre
  • 78 % er tilfredse med trygheden (før opgradering til supercykelsti var det 68%)

Tallene er baseret på den nyeste evaluering af ruten, der kan downloades i bunden af denne side.

 

Anlæg i kommunerne

Københavns Kommune
Ny cykelsti ved Føtex på Lyngbyvej (sydgående retning)

Ny belægning ved cykelsti på Lyngbyvej og cykelsti vest for Ryparken til Hans Knudsens Plads

Fremrykkede busstop for bedre fremkommelighed (ved Rørstien og Lyngbyvej)

Fremført cykelsti i krydset ved Rigshospitalet
Ny belysning langs den nye cykelsti ved Lyngbyvej
Signaltiltag i kryds
Nye fodhvilere

Gentofte Kommune
Overkørsler ved sideveje for øget sikkerhed
Fremrykkede busstop
Nyt slidlag (asfalt)
Nedtællingssignaler for bedre fremkommelighed
Ny cykelsti på Vinagervej
Fodhvilere
Cykelpumper
Cykelbarometer og vejvisningstavler

Lyngby-Taarbæk Kommune
Cykelshunts (sikkerhed ved højresving) på Vinagervej
Fremrykkede cykelstier frem til kryds
Blå cykelfelter
Etablering af før-grønt
Forlænget grøn-tid

Rudersdal Kommune
Ny belægning på udvalgt strækning af Kongevejen
Tiltag i signaler for bedre fremkommelighed
Cykelbarometer
Servicestationer med pumper og værktøj
Sikring ved sideveje for øget sikkerhed
Forbedringer ved busstoppesteder
Ny cykelsti nord for Rudersdalvej

Udvidelse af cykelsti på delstrækning ved Kajerødvej/Grøndalsvej

Allerød Kommune
Nye cykelstier på Banevang og del af Kongevejen
Ny asfalt på hele strækningen
Fremrykkede busstoppesteder på Kongevejen, Sortemosevej og Banevang
Krydsninger ved dobbeltrettede stier på Sortemosevej
Solcellelys i asfalten langs Kongevejen samt mod grænsen til Hillerød
Signaltiltag i krydset ved Nymøllevej/Sortemosevej/Banevang
Cykelbarometer
Tilladt højresving for rødt for cyklister ved Sortemosevej-Kongevejen
Nedtællingssignal for cyklister i krydset Sortemosevej-Nymøllevej-Banevang