Allerødruten C93

Allerødruten er i alt 28,6 km lang og forbinder København og Allerød gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Ruten forbinder beboelsesområder og store arbejdspladser og studiesteder som eksempelvis DTU, IKEA og DONG.

Den samlede rute blev indviet den 2. maj 2017.

Ruten er en radialrute i nettet af Supercykelstier. Ruten forbinder byområderne Hillerød, Ny Hammersholt, Allerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby samt Gentofte og København.

Ruten passerer nær Lyngby Station, Ryparken Station samt stationerne i Allerød, Birkerød, Holte, Virum og Sorgenfri, hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

 

Fakta om Allerødruten

 • 28,6 km
 • Gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød
 • Forventes afsluttet i 2017
 • Potentiale: En vækst i pendlere på cykel på omkring 28 procent, hvilket svar til 400.000-500.000 flere cykelture om året
 • Budget: 48 mio. kroner
 • Udvalgte tiltag: Især forbedring af fremkommeligheden i lyskryds og sideveje samt ved busstoppesteder for både cyklister og buspassagerer. På dele af ruten kommer der helt ny cykelsti eller ny belægning. I Lyngby er der planlagt en bro over fæstningskanalen og derudover belysning på udvalgte strækninger.

 

Forbedringer på Allerødruten:

 • Skiltning på hele strækningen
 • Vejvisning i asfalten
 • Etablering af fem cykelbarometre
 • Fem servicestationer og tre cykelpumper
 • Fodhvilere på hele strækningen
 • Optimering af grøn-tid for cyklister samt etablering af nedtællingssignaler
 • Nye busperroner og ombygning af busstoppesteder for øget sikkerhed
 • Gennemført cykelsti ved udvalgte sideveje
 • Bredere cykelsti på dele af strækning samt etablering af ny cykelsti
 • Forbedret adskillelse af cykler og gående udvalgte steder på ruten
 • Fremrykkede cykelstier frem til kryds for at øge cyklister sikkerhed
 • Etablering af blå cykelfelter og cykelsymboler for øget sikkerhed
 • Ny belægning på store dele af ruten
 • Ny belysning på udvalgte steder langs ruten
 • Etablering af nyt stykke cykelsti
 • Et ‘Super Cykelstop’ -et område til et lille hvil eller reparere/pumpe cyklen
 • LED belysning på dele af strækningen