Allerødruten C93

Allerødruten er i alt 28,6 km lang og forbinder København og Allerød gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Ruten forbinder beboelsesområder og store arbejdspladser og studiesteder som eksempelvis DTU, IKEA og DONG.
Den samlede rute indvies den 2. maj 2017.

Ruten er en radialrute i nettet af Supercykelstier. Ruten forbinder byområderne Hillerød, Ny Hammersholt, Allerød, Blovstrød, Birkerød, Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby samt Gentofte og København.

Ruten passerer nær Lyngby Station, Ryparken Station samt stationerne i Allerød, Birkerød, Holte, Virum og Sorgenfri, hvor der er mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

 

Fakta om Allerødruten

 • 28,6 km
 • Gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød
 • Forventes afsluttet i 2017
 • Potentiale: En vækst i pendlere på cykel på omkring 28 procent, hvilket svar til 400.000-500.000 flere cykelture om året
 • Budget: 48 mio. kroner
 • Udvalgte tiltag: Især forbedring af fremkommeligheden i lyskryds og sideveje samt ved busstoppesteder for både cyklister og buspassagerer. På dele af ruten kommer der helt ny cykelsti eller ny belægning. I Lyngby er der planlagt en bro over fæstningskanalen og derudover belysning på udvalgte strækninger.

 

Forbedringer på Allerødruten:

 • Skiltning på hele strækningen
 • Vejvisning i asfalten
 • Etablering af fem cykelbarometre
 • Fem servicestationer og tre cykelpumper
 • Fodhvilere på hele strækningen
 • Optimering af grøn-tid for cyklister samt etablering af nedtællingssignaler
 • Nye busperroner og ombygning af busstoppesteder for øget sikkerhed
 • Gennemført cykelsti ved udvalgte sideveje
 • Bredere cykelsti på dele af strækning samt etablering af ny cykelsti
 • Forbedret adskillelse af cykler og gående udvalgte steder på ruten
 • Fremrykkede cykelstier frem til kryds for at øge cyklister sikkerhed
 • Etablering af blå cykelfelter og cykelsymboler for øget sikkerhed
 • Ny belægning på store dele af ruten
 • Ny belysning på udvalgte steder langs ruten
 • Etablering af nyt stykke cykelsti
 • Et ‘Super Cykelstop’ -et område til et lille hvil eller reparere/pumpe cyklen
 • LED belysning på dele af strækningen