C97

Frederikssundruten

42,7 km

5 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C97 Frederikssundruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

42,7 km

Municipalities and road authorities

København, Ballerup, Herlev, Egedal, Frederikssund

Frederikssundruten løber delvist i eget tracé i grønne omgivelser langs jernbanen mellem Frederikssund og Måløv på enkeltrettede cykelstier, langs en større indfaldsvej mellem Måløv og det indre København.

Om ruten

Frederikssundruten er en direkte forbindelse mellem Frederikssund og København og forbinder undervejs en række oplandsbyer og forstæder med det centrale København. Ruten løber hovedsageligt i eget tracé som dobbeltrettet cykelsti i grønne omgivelser langs S-togsnettet fra Frederikssund til Egedal og Ballerup. Herefter løber ruten ad enkeltrettede stier på hver side af vejen gennem Ballerup, Herlev og ind til København.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Frederikssund, Vinge, Ølstykke Stationsby, Ølstykke, Stenløse, Veksø, Måløv, Ballerup, Skovlunde, Herlev, Husum, Brønshøj, Københavns Nordvestkvarter, Nørrebro og Indre København.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

 • Frederikssund St. (S-tog)
 • Vinge St. (S-tog)
 • Ølstykke St. (S-tog)
 • Egedal St. (S-tog)
 • Veksø St. (S-tog)
 • Kildedal St. (S-tog)
 • Måløv St. (S-tog)
 • Malmparken St. (S-tog)
 • Skovlunde St. (S-tog)
 • Herlev Bymidte St. (Letbanestation fra 2025)
 • Herlev St. (S-tog)
 • Husum St. (S-tog)
 • Nørrebro St. (S-tog, metro)
 • Nørrebros Runddel St. (Metro)
 • Nørreport St. (S-tog, Regionaltog, InterCitytog)
 • Kongens Nytorv St. (Metro)

Fakta om ruten

Stigninger

På Frederikssundruten er der sket en 25% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Frederikssundruten fra 2018 fortalte 20% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger.

Ture på ruten

På Frederikssundruten cykles der i gennemsnit 12,7 km. pr tur.

86% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 3,8 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 36,3 mio. kr. at anlægge.

Planlagte forlængelser

Inden 2030: Frederikssundsrutens 3. etape er en strækning på 1,9 km der forlænger Frederikssundsruten igennem centrum af Frederikssund. Strækningen består af enkeltrettede stier på begge sider af A. C. Hansens Vej, Bruhnsvej og Færgevej, til ruten møder J.F. Willumsens Vej og Frederikssund-Farumruten.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Frederikssundruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Anlægsaktivitet

Forberedelse til Frederikssundrutens forlængelse på Færgevej

05.07.2018

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.