Forberedelse til Frederikssundrutens forlængelse på Færgevej

Frederikssund Kommune har rullet nye cykelstier ud på Færgevej, så Frederiksundrutens forlængelse er kommet lidt nærmere. Her er det borgmester John Schmidt Andersen (V) der klippede snoren til Færgevej i Frederikssund i fællesskab med formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).

I de sidste 10 dage har bilisterne kunnet køre på en færdigrenoveret og fuld farbar Færgevej i Frederikssund, og onsdag fandt så den officielle markering af, at vejen nu er istandsat og klar til trafikanterne, sted, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fortove, cykelstier, ny støjdæmpende vejbelægning, fartviser og ny gadebelysning er det blevet til i løbet af det seneste trekvarte år, hvor arbejdet har stået på.

Derfor var der både glæde og tilfredshed hos borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), da de sammen kunne klippe snoren over til den flotte »nye« vej ved en genindvielse, hvor 60-70 mennesker var dukket op, heraf mange cyklister.

Færgevej er væsentlig for vejnettet i Frederikssund by med en trafikintensitet på cirka 6000 køretøjer om dagen. Vejen var i dårlig stand på strækningen fra Skyllebakke Havn til J. F. Willumsens Vej, og Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune afsatte derfor cirka 9,3 millioner kroner til istandsættelsen over tre år fra 2016-2018.

Borgerne har været inddraget i udformningen af projektet, der ud over istandsættelse af kørebane og fortov også omfatter etablering af cykelstier samt trafiksanering, fartviser og ny belysning. Opgraderingen fra cykelbaner på Færgevej til rigtige cykelstier medfører, at strækningen nu kan leve op til kravene til en supercykelsti, og dermed er Frederikssund Kommune et skridt nærmere at udvide supercykelstinettet til også at dække Hornsherred.

 

Kilde: https://sn.dk/Frederikssund/Cyklister-til-fest-for-nyrenoveret-vej/artikel/758388