Hensynszoner skal øge sikkerheden på Supercykelstierne

Et stadig stigende antal pendlercyklister på Supercykelstierne i myldretiden øger behovet for, at trafikanterne passer ekstra godt på hinanden. Derfor har Supercykelstierne påbegyndt et forsøgsprojekt med Hensynszoner, der skal øge trygheden.

Behovet for fælles hensyntagen på og omkring Supercykelstierne stiger i takt med antallet af brugere. Særligt i områder med meget krydsende trafik og andre typer trafikanter, er der brug for øget opmærksomhed. Derfor har kommunerne bag Supercykelstierne igangsat et projekt med afmærkning af særlige Hensynszoner.

Afmærkning skal øge trygheden ved Herstedøster Skole

Herstedøster Skole på Albertslundruten er et godt eksempel på et område, hvor der bør udvises ekstra hensyn. Supercykelstien løber gennem et område, hvor mange børn cykler og går til og fra skole, og hvor tunnellen ved skolen giver dårlige oversigtsforhold.

”Stisystemet i Albertslund benyttes flittigt af mange cyklister. Ved Herstedøster Skole blandes cyklister på Supercykelstien Albertslundruten med skolebørn som skal til og fra skole. For at sikre at alle tager hensyn til hinanden, tester Albertslund Kommune særlige Hensynszoner i samarbejde med Sekretariatet for Supercykelstier”, fortæller trafikplanlægger Anders Keldorff fra Albertslund Kommune.

Der bliver lagt rumleriller i asfalten for at sænke cyklisternes hastighed i området omkring skolen og tunnelen. Samtidig vil der blive lagt orange afmærkning i asfalten for at vise, at området anvendes både af cyklister, gående og børn.

Området indvies den 8. august til skolestart, hvor repræsentanter fra Albertslund Kommune, borgmesteren og Sekretariatet for Supercykelstier vil være til stede til en snak om cykling og adfærd.

Galgebakken får også en Hensynszone

Der oprettes endnu en hensynzone på Albertslundruten ved boligområdet Galgebakken. Ruten løber gennem et stiforløb og en mindre plads, som både bruges af beboere, gennemkørende cykler og mindre børn, der cykler til skole. Her har også været efterspørgsel på en indsats, der tilgodeser både beboere og cyklister i området.
For at finde ud af om hensynszonerne har en positiv effekt og kan bredes ud til andre strækninger på Supercykelstierne, bliver der gennemført før- og eftermålinger.

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Hensynszoner skal øge trygheden på Supercykelstierne

Behovet for fælles hensyntagen på og omkring Supercykelstierne stiger i takt med at antallet af cykelpendlere stiger.