Ny belægning på Farumruten

I Gladsaxe Kommune får Farumruten ny belægning på den østlige del af supercykelstien.

Gladsaxe Kommune asfalterer den østlige strækning af Farumruten. I uge 43 asfalteres den nordlige den af ruten, der strækker sig fra Novo Nordisk til kommunegrænsen ved Furesø Kommune.

Asfalteringen forventes færdiggjort i uge 43. Afmærkning på Farumruten afventer foråret, idet vejret er blevet for koldt til etablering af afmærkning, som kan holde.

Strækningen mellem kommunegrænsen ved København og Gladsaxe Ringvej er blevet nysfalteret de seneste år, mens strækningen fra Gladsaxe Ringvej frem til Novo Nordisk asfalteres i 2020, da Novafos har planlagt renoveringsarbejder for forsyningsledninger i 2020.

Cyklisterne på strækningen får omkørsel, og bliver henvist til motorvejens anden side i forbindelse med asfaltarbejdet.