Resultater: Trafikinformation til cykelpendlere

Er der glat på vejene her til morgen? Det er trafikinformation, du som bilist kan få dagligt, så du ved, hvilke pendlerforhold der er, inden du tager turen mod arbejde. Men der mangler fortsat trafikinformation til cykelpendlere. Derfor arbejder vi i supercykelstisamarbejdet på at udvikle trafikinformation til de tohjulede pendlere.

Cyklister har ikke samme mulighed for at få trafikinformation, som det eksempelvis er tilfældet for bilister og tog- og buspassagerer.

Derfor har Supercykelstisamarbejdet i samarbejde med Epinion undersøgt cykelpendlernes behov for trafikinformation. Undersøgelsen fokuserer på, hvilken information cykelpendlere har brug for til at gøre den daglige pendling lettere, samt hvordan informationen gives bedst muligt. 25 cykelpendlere har i fem uger medvirket i et studie, hvor de dagligt har fortalt om deres cykeltur, hvordan de planlægger den, og hvilke udfordringer de møder på deres vej.

Konklusioner og anbefalinger fra undersøgelsen er, at cykelpendlere ønsker en samlet informationskanal med cykeloptimeret og relevant information. Der er både behov for og efterspørgsel på information målrettet cykelpendlere. Læs den samlede rapport for undersøgelsen her.

Meget af denne information findes allerede men er spredt over mange kanaler og sjældent målrettet cyklisternes specifikke behov. Derfor handler det i høj grad om at samle, synliggøre og optimere information i én kanal henvendt til cyklister.

Vi vil gerne have mulighed for at tilbyde cyklister information om forholdene på cykelstierne, så de ligesom bilisterne dagligt kan tjekke deres rute. Hvis du vil dele, hvilken information der er vigtig for dig som cyklist, er du velkommen til at sende en mail med forslag og input til os her.