Københavnerruten C98

Københavnerruten er en af de i alt 7 Supercykelstier, der vil blive anlagt inden 2021.  Københavnerruten er 11,6 km lang og løber i Københavns Kommune. Ruten forbinder Østerbro med det østlige Amager.

Ruten forventes afsluttet i 2019.

Ruten begynder ved Femøren Station og løber derfra nordpå til Øresund Station. Derfra løber den langs Amagerbanen, Uplandsgade og Vermlandsagde frem til Christmas Møllers Plads og videre ind til Amager Boulevard over Langebro. Herfra løber ruten gennem det indre København.

 

Fakta Københavnerruten

  • 11,6 km
  • Løber gennem København og forbinder København med det Østlige Amager.
  • Forventes afsluttet i 2019.
  • Potentiale: Der forventes cirka 10 pct. nye cykelpendlere på ruten, hvilket svarer til omkring 600.000 flere cykelture om året
  • Budget: Cirka 32 mio. kr.
  • Udvalgte tiltag: Udvidelse af cykelsti på udvalgte strækninger, forbedringer i lyskryds og ny cykelsti på den tidligere Amagerbane. Cykelsti langs Metroen og forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer.