Indre Ringrute C94

Indre Ringrute er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og København. Ruten er en af de i alt 11 Supercykelstier, der vil blive anlagt mellem 2016 og 2018.

Ruten løber fra Sundby på Amager til Østerbro og forventes afsluttet i 2017.

Ruten forbinder Frederiksberg og Københavns Kommune og kan indgå som led i de øvrige radiale Supercykelstier. I takt med byudviklingen i Nordhavnen kan ruten forlænges ind i dette område.

Ruten forbinder byområderne Østerbro, Indre Nørrebro, indre Frederiksberg, Vesterbro, Enghave, Sydhavnen, Ørestaden og Sundvester. Ruten passerer tæt på Nordhavn, Enghave og Sydhavn stationer med forbindelse til de radiale S-togslinjer og dermed gode muligheder for at kombinere rejser med tog og cykler.

 

Fakta om Indre Ringrute

  • 13,6 km
  • Løber gennem København og Frederiksberg
  • Forventes afsluttet i 2017.
  • Potentiale: En vækst i pendlere på omkring 10 procent, hvilket svarer til omkring 400.000-500.000 flere cykelture om året.
  • Budget: 51 mio. kroner.
  • Udvalgte tiltag: Forbedringer i kryds, eksempelvis nedtællingssignaler. Bredere cykelstier, ny cykelsti på Alhambrasvej og dele af Kingosgade, forbedringer ved nogle busstop for både cyklister og buspassagerer. Derudover anlægges en ny bro over Artillerivej.