Indre Ringrute C94

Indre Ringrute er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og København. Ruten er en af de i fem Supercykelstier, der blev indviet i 2017.

Ruten løber fra Sundby på Amager til Østerbro.

Ruten forbinder Frederiksberg og Københavns Kommune og kan indgå som led i de øvrige radiale Supercykelstier. I takt med byudviklingen i Nordhavnen kan ruten forlænges ind i dette område.

Indre Ringrute vil sikre et langt sammenhængende forløb fra Amager Vest gennem Sydhavn, Vesterbro via Enghavevej, og fortsætte igennem Nørrebro og Østerbro til Nordhavn Station.

Ruten forbinder byområderne Østerbro, Indre Nørrebro, indre Frederiksberg, Vesterbro, Enghave, Sydhavnen, Ørestaden og Sundvester. Ruten passerer tæt på Nordhavn, Enghave og Sydhavn stationer med forbindelse til de radiale S-togslinjer og dermed gode muligheder for at kombinere rejser med tog og cykler.

 

Fakta om Indre Ringrute

 • 14,6 km
 • Løber gennem København og Frederiksberg
 • Potentiale: En vækst i pendlere på omkring 10 procent, hvilket svarer til omkring 400.000-500.000 flere cykelture om året.
 • Budget: 51 mio. kroner.
 • Udvalgte tiltag: Forbedringer i kryds, eksempelvis nedtællingssignaler. Bredere cykelstier, ny cykelsti på Alhambrasvej og dele af Kingosgade, forbedringer ved nogle busstop for både cyklister og buspassagerer. Derudover anlægges en ny bro over Artillerivej (forventes færdig i 2019).

 

Forbedringer på den nye Supercykelsti

 • Skiltning på hele strækningen
 • Vejvisning i asfalt
 • Skrå skraldepande
 • Fodhvilere langs hele strækningen
 • Etablering af før-grønt for cyklister i udvalgte kryds samt nedtællingssignaler
 • Ombygning af kryds for øget sikkerhed for cyklister samt tilbagetrukkede stopstreger i udvalgte kryds
 • Etablering af blå cykelfelter
 • Ombygning af bussstoppesteder samt etablering af busperron på Vejlands Allé
 • Etablering af ny cykelsti på Vejlands Allé og forbedring af oversigtsforhold her samt etablering af 40 km/t zone
 • Stiudvidelse og ny belægning på dele af strækningen
 • Bedre oversigtforhold ved Sjællandsbroen
 • Etablering af fremført cykelsti og udvidelse af cykelsti forbi lyskryds ved Sluseholmen
 • Etablering af venteareal for cyklister i udvalgte kryds