Vi tester nedtællingssignaler

Vi tester nye typer af nedtællingssignaler på Allerødruten. Signalerne gør det muligt for cyklister at tilpasse deres hastighed i udvalgte kryds. Vi tester i øjeblikket to typer af signaler.

Vi tester en ny type signaler, med visuel nedtælling. Nedtællingssignalerne er en del af et forsøg, hvor vi tester, hvordan der kan skabes bedre fremkommelighed for cyklister i trafikstyrede kryds, der ikke har faste omløbstider for grøn- og rødtid.

Trafikstyrede signaler bruges til at styre trafikken i myldretrafikken, for at undgå lange kødannelser. De bruges også, til at prioritere busser. I den slags signaler kan grøntiden forlænges ”pludseligt”, hvis der kommer en bus. Det betyder, at et nedtællingssignal med sekunder, ville tælle ned 10-9-8-7-6-5 og springe tilbage til 9 når bussen kommer.

Det vil skabe forvirring for pendleren, derfor forsøger vi  at teste en ny type nedtællingssignaler, med visuel nedtælling, så pendlere kan undgå spring frem og tilbage mellem sekunder, men i stedet tilpasse deres fart i forhold til nedtællings hastighed.

Projektet blev påbegyndt i første halvdel af 2017, hvor de første signaler er blevet stille op langs Allerødruten i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød Kommune.

I foråret 2018 sættes cirkel-nedtællingen op i Københavns Kommune. De nye nedtællingssignaler vil løbende blive evalueret og tilpasset, så de virker efter hensigten.

Typer af nedtællingssignaler

Nedtællingssignal med barer

Dette nedtællingssignal står på en pæl før krydset. Det skal give cyklisterne mulighed for at se signalet på afstand, så de derved kan tilpasse deres fart i god tid. Den slags signaler kan bruges steder hvor byrummet ikke er så tæt.

Nedtællingssignalet består af en række barer, som med skiftende hastighed tæller ned til grønt. Denne type signal testen i trafikstyrende kryds, hvor det ikke er mulighed for sekundnedtælling.

 

 

 

Nedtællingssignal med dioder

Dette nedtællingssignal sidder i selve signalet. Bliver testet i København, hvor byrummet er tæt og der ikke er mulighed for at sætte en pæl op før krydset.

Cirklen består af dioder, der slukker i samme rækkefølge, som en viser kører rundt på en urskive. Den hastighed dioderne slukker med, bliver regnet ud i gennemsnittet mellem den resterende tid, hvor der er rød og det antal dioder der er tilbage i cirklen. Derved  illustrerer det en glidende bevægelse, hvor stregen omkring cirklen bliver mindre og mindre.

 

 

 

Har du feedback til forsøget er du velkommen til at kontakte os pr. mail.