Nu går Tårnby og Dragør sammen med København om at udvikle supercykelstier

Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden tæller nu 26 medlemskommuner, efter at Tårnby og Dragør Kommuner har besluttet at indtræde i samarbejdet. Det betyder, at amagerkanerne kan se frem til supercykelstier, der forbinder hele Amager med København og omegnskommunerne og gør det lettere at tage cyklen til og fra arbejde. Det glæder toppolitikerne i samarbejdet.

Formålet med supercykelstierne er at skabe gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænserne i Region Hovedstaden, så flere får lyst til at tage cyklen frem for bilen på arbejde. Hidtil er planlægningen af rutenettet på Amager stoppet ved Københavns kommunegrænse, men det bliver der rådet bod på nu.

”Vi har længe gerne ville arbejde for at skabe bedre cykelforbindelser fra Dragør til Tårnby, København og videre ud i regionen. Derfor glæder vi os over nu at stå sammen om at udbrede supercykelstinettet til hele Amager, hvor vi arbejder på at få supercykelstierne ind på de lange, centrale strækninger. Det er f.eks. Englandsvej, der løber gennem alle tre kommuner og bliver til Kirkevej i Dragør, som, vi gerne ser, indgår i nettet af supercykelstier,” siger Allan Holst (A), formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør Kommune.

Hvor supercykelstierne på Amager kommer til at ligge er endnu ikke lagt fast, da der både kan være tale om nyanlæg og om opgradering af eksisterende cykelstier. Først skal en række udpegede ruter til politisk godkendelse i alle øens tre kommuner. Efter godkendelse bliver de tegnet ind i visionsplanen for supercykelstinettet, der indtil videre tæller 45 ruter. Dernæst skal den enkelte rute projekteres, finansieres og anlægges, hvorfor der kommer til at gå nogle år, før den første rute bliver en realitet.

I Tårnby Kommune er indtrædelsen i supercykelstisamarbejdet et led i den cykelindsats, som kommunen har arbejdet på siden 2014 for at få flere til at cykle, og hvor der er udarbejdet en cykelhandlingsplan, der sætter fokus på cykeltrafikken i kommunen.

”Tårnby Kommune ønsker at være en trafiksikker cykelkommune og har en vision om, at vi alle er cyklister og bruger cyklen i det daglige. Hermed vil man opnå forbedret sikkerhed, en reduceret miljøbelastning samt reducere kø- og fremkommelighedsproblemer generelt. Vi glæder os til at arbejde sammen med Dragør Kommune og Københavns Kommune for at forbedre indsatsen mod at nå vores vision gennem supercykelstisamarbejdet,” siger borgmester Allan S. Andersen, Tårnby Kommune.

Borgerne i Dragør og Tårnby pendler i gennemsnit henholdsvis 17 og 13 km til arbejde, hvorfor der er god ræson i at forvente, at supercykelstier kan få flere til at tage pendlerturen på cykel. Den gennemsnitlige turlængde på de eksisterende otte supercykelstier er nemlig 11 km hver vej, og på nogle ruter er den helt op til næsten 15 km i gennemsnit. Samtidig viser de nyeste evalueringer, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 %, når en rute opgraderes til supercykelsti, og at 14 % af de nye cyklister kommer fra bilen.

”De nye evalueringer af supercykelstinettet viser, at det betaler sig at planlægge og investere i god cykel-infrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Det er også derfor, at Region Hovedstaden nu på tiende år støtter op om supercykelstisamarbejdet, og vi er meget stolte af resultaterne. Hvis ingen cyklede i regionen, ville vi have 30 % flere pendlerture i bil. Og med udsigten til stadig mere trængsel på vejene, er vi nødt til at prioritere cykelinfrastruktur højt, så hele regionen ikke skal holde i kø,” siger Jens Mandrup (SF), formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Selvom cykling ikke nødvendigvis er den hurtigste transportform, er den for mange cykelpendlere på supercykelstierne alligevel den mest tidseffektive.  De får nemlig lagt deres daglige motion ind som en del af den nødvendige transport. Det giver ikke bare sparede sundhedsudgifter for samfundet og færre sygedage for arbejdsgiveren, men også en forbedret sundhed for den enkelte og mere tid i hverdagen, når motionen er klaret på turen til og fra arbejde.

I Københavns Kommune prioriteres supercykelstisamarbejdet højt, og stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) glæder sig over de to nye medlemmer i samarbejdet:

”København hilser det fremtidige samarbejde velkomment, og vi glæder os til at forbedre cykelinfrastrukturen på Amager sammen med Tårnby og Dragør. Jeg håber, at samarbejdet vil resultere i endnu bedre cykelforbindelser til de mange arbejdspladser på Amager. Det vil gavne både medarbejdere, der kan høste de sundhedsmæssige fordele ved at tage cyklen til arbejde, og forhåbentligt få flere til at fravælge bilen, så vi får mindre udledning af CO2 og renere luft,” siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).