Vestvoldruten

15 km

4 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Vestvoldruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

15 km

Municipalities and road authorities

Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København

Ruten forløber som fællessti eller delt sti i eget tracé langs Vestvolden i en bue vest om København, fra Hillerødmotorvejen og Farumruten i nord, til Gammel Køge Landevej og Ishøjruten i syd.

Om Ruten

Ruten er fri for biltrafik langs næsten hele ruten men har dog en del krydsninger med trafikerede indfaldsveje. Ruten løber gennem grønne omgivelser og passerer moser, parker og boligområder. Vestvolden er en historisk del af Københavns Befæstning, og ruten har derfor også stort rekreativt potentiale, som allerede i dag udnyttes.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Tingbjerg, Husum, Islev, Rødovre, Hvissinge, Glostrup, Brøndbyøster, Brøndbyvester og Avedøre.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Husum St. (S-tog, S-bus)
  • Slotsherrensvej (Tårnvej) (S-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 22 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.