C82

Værløseruten

7,6 km

2 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C82 Værløseruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,6 km

Kommuner og vejmyndigheder

Furesø, Ballerup

Supercykelstien Værløseruten er 7,6 km lang, og forbinder Ballerup og Furesø Kommuner. Ruten løber fra Ring 4-ruten i Ballerup op til Farumruten i Furesø forbi Værløse Station.

Video af ruten er på vej.

Om ruten

Værløseruten er 7,3 km lang og forbinder Egebjerg og Værløse. I nord kobler den sig til Farumruten og i syd til Ring 4-ruten. Ved Egebjerg løber ruten igennem et grønt område.

I forbindelse med at Værløseruten er opgraderet til supercykelsti er der lavet flere forbedringer på strækningen. For eksempel er den dobbeltrettede cykelsti mellem Nordbuen og Egebjerg blevet udvidet og grus underlaget er skiftet ud med asfalt. Samtidigt er der kommet ny asfalt flere steder på strækningen, forbedret signalreguleringen for cyklister og der er blevet etableret gennemført cykelsti og fortov ved flere sideveje for bl.a. at forbedre sikkerheden for cyklister og fodgængere når biler kører ind og ud af sidevejene.

Ruten løber forbi Værløse st. hvor cykelparkeringen er forbedret for også at understøtte muligheden for at kombinere turen med s-toget og cyklen. Derudover er der også fokuseret på at lave forbedringer ved flere busstoppesteder langs ruten for at mindske konflikter mellem cyklister og buspassagerer

Samtidigt er der også fokuseret på bedre skiltning og afmærkning på hele strækningen så det bliver nemmere at finde vej og serviceniveauet på ruten er også blevet forhøjet med opsætning af fodhvilere ved lyskryds og cykelpumper langs ruten. Derudover er der også opsat et cykelbarometer ved Værløse st., der registrerer, hvor mange cyklister der cykler forbi og kan fortælle om vejret og togtiderne.

Rutens resultater

Stigninger

På Værløseruten er der sket en 59% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

I evalueringen af Værløseruten fra 2017 fortalte 5% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 10 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger.

Ture på ruten

På Værløseruten cykles der i gennemsnit 12.5 km pr. tur.

81% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruterne scorer 3.9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Værløseruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.