C82

Værløseruten

7,7 km

2 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C82 Værløseruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

7,7 km

Kommuner og vejmyndigheder

Furesø, Ballerup

Værløseruten forbinder Egebjerg og Værløse. I nord kobler den sig til Farumruten og i syd til Ring 4-ruten. Ved Egebjerg løber ruten igennem et grønt område.

Om ruten

Værløseruten kobler sig til Farumruten ved Frederiksborgvej i nord, hvorefter ruten løber langs enkeltrettede cykelstier langs Fiskebækvej og Ballerupvej gennem Værløse. Her løber ruten forbi Søndersø og gennem Hareskoven. Syd for Egebjerg forløber ruten i eget tracé gennem et grønt område og på dobbeltrettet cykelsti langs Nordbuen, hvor ruten i syd kobler sig til Ring-4 ruten. Værløseruten forbinder Farum med Værløse, Egebjerg og Ballerup og er en grøn rute gennem både natur og byområder.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Værløse, Hareskoven og Egebjerg.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Værløse St. (S-tog)

Fakta om ruten

Stigninger

På Værløseruten er der sket en 38% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2022.

I evalueringen af Værløseruten fra 2017 fortalte 5% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 59% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2022-tællinger.

Ture på ruten

På Værløseruten cykles der i gennemsnit 12.5 km pr. tur.

81% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet cykles der i gennemsnit 13 km.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruterne scorer 3.9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 7,3 mio. kr. at anlægge.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Værløseruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.