Karlslunde-Køge Nordruten

10 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Karlslunde-Køge Nordruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

10 km

Kommuner og vejmyndigheder

Solrød, Køge

Ruten forløber fra grænsen til Greve Kommune ad Taastrupvej gennem Solrød Strand og Jersie, igennem boligkvarterer og langs Køge Bugt-banen til Køge Nord Station og Ølsemagle. Langs Taastrupvej er der enkeltrettede stier og ellers varierende infrastruktur.

Om Ruten

Ruten forløber på den nordlige del langs en landevej. I Jersie løber ruten gennem boligkvarterer, krydser kommunegrænsen til Køge Kommune og løber langs en kommende banesti til knudepunktet Køge Nord St. Her krydser ruten jernbaner og motorvej for at forbinde til Ølsemagle. Ruten kan på sigt forlænges helt til Taastrup via Greve og Ishøj Kommune. Indtil da vil ruten forbinde Solrød Kommune med Køge Nord St.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Solrød Strand, Jersie Strand, Køge Nord, Ølsemagle Strand og Ølsemagle.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Jersie St. (S-tog)
  • Køge Nord St. (InterCitytog, regionaltog, S-tog)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Anlægsoverslag endnu ikke beregnet.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.