Sengeløse-Albertslundruten

5 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Sengeløse-Albertslundruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

5 km

Kommuner og vejmyndigheder

Høje-Taastrup, Albertslund

Ruten løber som en forlængelse af Albertslundruten fra udkanten af Sengeløse ad dobbeltrettet sti langs landevej til Vridsløsemagle og herfra ad 2-minus-1-vej, grusvej, grussti og asfalteret sti til Albertslundruten umiddelbart vest for Motorring 4.

Om Ruten

Ruten forløber i den landlige del af Vestegnen langs marker og gennem skov. Undervejs passerer den Vridsløsemagle og Kroppedal Museum, og ruten har høj rekreativ værdi. Der er meget varierende cykelinfrastruktur langs ruten men ingen lyskryds på strækningen. Ruten fungerer som en forlængelse af Albertslundruten til mindre landsbyer til glæde for pendlere fra disse byer.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Sengeløse, Vridsløsemagle, Kroppedal Museum og Albertslund Stadion.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Ingen kollektive knudepunkter

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 6 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.