Roskilde-Køgeruten

25 km

4 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Roskilde-Køgeruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

25 km

Kommuner og vejmyndigheder

Roskilde, Vejdirektoratet, Solrød, Køge

Supercykelstien Roskilde-Køgeruten er cirka 25 km og forbinder Roskilde i nord med Køge i syd via Vor Frue, Havdrup, Lille Skensved, Køge Nord og Sjællands Universitetshospital, Køge. Ruten passerer flere stationer undervejs, og forbinder Køge, Køge Nord Station, Lille Skensved, Havdrup, Gadstrup og Roskilde.

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.