Roskilde-Køgeruten

25 km

4 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Roskilde-Køgeruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

25 km

Kommuner og vejmyndigheder

Roskilde, Vejdirektoratet, Solrød, Køge

Ruten forbinder Roskilde og Køge via en række mindre byer og forbinder vigtige kollektive transportknudepunkter. Roskilde-Køgeruten forløber hovedsageligt på stier langs større veje. Derudover løber ruten til dels på mindre veje og på stier i eget tracé.

Om Ruten

Ruten forbinder købstæderne Roskilde og Køge via en række mindre byer. I nord starter ruten ved Roskilde Station, en af landets travleste stationer, og passerer Roskilde Sygehus ad indfaldsvejen Køgevej. Byudviklingsområdet Musicon passeres inden ruten løber igennem byerne Vor Frue, Havdrup i Solrød Kommune og senere Lille Skensved i Køge Kommune. Herfra passerer ruten knudepunktet Køge Nord St. og fortsætter ad sti i eget tracé til Køge Sygehus og herfra langs veje igennem Køge til Køge St.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Roskilde, Roskilde Sygehus, Musicon, Vor Frue, Havdrup, Kirke Skensved, Naurbjerg, Lille Skensved, Ølsemagle, Køge sygehus og Køge.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Roskilde St. (Intercitytog, Regionaltog, Lokaltog, R-bus og S-bus)
  • Havdrup St. (Lokaltog)
  • Lille Skensved St. (Lokaltog)
  • Køge Nord St. (Intercitytog, Regionaltog og S-tog)
  • Ølby St. (Lokaltog og S-tog)
  • Køge St. (Regionaltog, Lokaltog, S-tog og R-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 72 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.